Skip to main content

Partierne bag budgettet er enige om besparelser i 2023

28. marts 2023

Der gennemføres nu en række besparelser for ca. 8 mio. kr. allerede i budgettet for 2023 og knap 7 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Det besluttede partierne bag budgettet for 2023 på et møde mandag eftermiddag.

Som følge af uventede store udgifter på en række områder og regeringens manglende kompensation til kommunerne for bl.a. inflation, udgifter til COVID samt ukrainske flygtninge er det nødvendigt at genåbne kommunens budget for 2023 for at finde passende budgetreduktioner.

”Fredensborg Kommune er i lighed med mange andre kommuner desværre presset økonomisk af stigende udgifter på en række områder og den nuværende høje inflation. Og da regeringen hverken vil kompensere kommunerne eller øge den såkaldte serviceramme, har vi desværre været nødsaget til at gennemføre en række besparelser på vores budget allerede i år”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og fortsætter:

”Det er jeg naturligvis dybt ærgerlig over. Men hvis jeg skal pege på noget positivt, så er det, at vi kan nøjes med forholdsvis små besparelser her og nu, da vores økonomi er yderst solid. Det betyder, at vi nu har tid til at gennemføre analyser på flere store velfærdsområder. Fx på det specialiserede socialområde, hvor vi i fremtiden må forvente, at regeringens udmeldte serviceramme sætter begrænsninger for, hvor mange ressourcer vi må bruge.

Partierne bag budgetforliget står med denne aftale derfor også bag en fælles hensigtserklæring om at gennemføre analyser af de specialiserede socialområder og vikarudgifterne på ældreområdet. Hertil kommer en drøftelse med den lokale lærerkreds om undervisningstiden, der bl.a. skal give bedre mulighed for flere to-medarbejder-timer i kommunens skoler”, slutter Thomas Lykke Pedersen.

Her vises besparelserne:

Lyt til netradio