Skip to main content

Bæredygtighed og lyst til håndværk mødes i Ungfritidsjob i Nivå

29. marts 2023

Træværk fra den lukkede skole Nivå Skole Syd bliver nu genbrugt til plantekasser, som fremover skal stå på skoler og børnehuse i hele kommunen. Kasserne produceres af unge under kyndig vejledning af forhenværende sløjdlærer Peter Hammershøj

Det er synd og skam at smide træ af høj kvalitet ud, når det i stedet kan blive til nogle gode solide kasser, som kommunens skoler og børnehuse kan bruge til at dyrke planter i. Samtidig giver arbejdet med at bygge kasserne både god og meningsfuld læring for et antal unge i Nivå, der er med i kommunens projekt Ungfritidsjob.

”Vi lykkes rent faktisk med at slå to fluer med ét smæk i dette projekt”, siger udvalgsformand Per Frost Henriksen og uddyber:

”Vi sætter for det første fokus på bæredygtighed og genanvendelse både hos de unge og i kommunens skoler og institutioner ved at udnytte det gode træ fra Nivå Skole Syd i stedet for at smide det ud. Og for det andet introducerer vi de unge til de spændende muligheder i håndværkerfagene, så de får et bedre grundlag at vælge uddannelse ud fra”.
Ideen til at udnytte træværket i Nivå Skole Syd inden nedrivningen, kommer fra Ungfredensborg, som også driver projektet Ungfritidsjob, hvor unge i kommunen prøver kræfter med et fritidsjob.

Da den nu lukkede Nivå Skole Syd om kort tid skal rives ned, var det helt oplagt at tømme den for værdier – herunder det gode træværk, som sagtens kan genbruges til andre formål. Så nu bruges træet til store flotte plantekasser, som både børnehuse og skoler er glade for.

”Kasserne er eftertragtede, fordi de er af god kvalitet. I børnehusene skal kommunens mindste børn prøve at dyrke blomster, mens skolerne også vil bruge dem i blandt andet naturfagsundervisningen”, slutter Per Frost Henriksen og tilføjer, at i alt ni unge fra Nivå er med til at bygge kasserne.

Billedetekst: De unge fritidsjobbere får kyndig vejledning af Peter Hammershøj, der er pensioneret sløjdlærer og viser hvordan træet fra skolen kan genanvendes til eftertragtede plantekasser.

Lyt til netradio