Skip to main content

Byrådet drøftede muligheder og udfordringer ved øget boligbyggeri

28. marts 2023

De kommende 10 år bliver der bygget ca. 1.400 nye boliger i kommunen. Men er der behov for og plads til endnu flere, og hvad indebærer det økonomisk? De spørgsmål drøftede byrådet lørdag på sin egen ”Vækstkonference”.

Fredensborg Kommune er en attraktiv kommune for mange nye børnefamilier, som flytter til kommunen i disse år. Samtidig ønsker mange ældre at blive boende i kommunen – og gerne i en mindre bolig eller fx et bofællesskab. Skal disse ønsker opfyldes, kræver det flere nye boliger. Men hvilke afledte konsekvenser har fortsat boligudbygning for ”det grønne” og kommunens økonomi og kapacitet på fx børneområdet? De spørgsmål blev grundigt drøftet lørdag formiddag, hvor byrådet mødtes til en såkaldt ”vækstkonference” i Bådhuset på Louisiana.

”Vi havde gode diskussioner om, hvordan vi skal udvikle kommunen de kommende år. Det skete blandt andet med afsæt i et oplæg fra en af landets førende boligøkonomer, Curt Liliegren. Han fremlagde dels de landsdækkende tendenser, vi skal forholde os til som en attraktiv kommune tæt på hovedstaden, og dels relevante tal specifikt for Fredensborg Kommune. Derudover fremlagde administrationen deres bud på potentielle områder for boligudvikling og to forskellige scenarier for udviklingen i de kommende år og de afledte økonomiske konsekvenser heraf”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og fortsætter: ”Byrådet skal de kommende måneder arbejde med en helt ny planstrategi, som beskriver den fysiske udvikling af kommunen helt frem mod 2036. Det arbejde har vi nu fået et rigtigt godt afsæt til”.

Lyt til netradio