Skip to main content

Befolkningsudvikling og budgetter: Fredensborg Kommunes fremtidige udfordringer

10. maj 2024

Ved indgangen til 2024 var antallet af borgere i Fredensborg Kommune 42.007. En stigning på 308 borgere i løbet af 2023 blev registreret, hvilket svarer til en stigning på 0,7 procent. Trods denne vækst var det lidt under forventningen, da befolkningsprognosen forudsagde 42.040 borgere ved begyndelsen af 2024. Forskellen på 33 borgere mindre end forventet skyldes primært en lavere fødselsbalance og en højere flyttebalance.

Den nye befolkningsprognose antyder, at antallet af borgere i kommunen vil overstige 43.000 ved begyndelsen af 2032. Samlet set forventes en stigning på 1.350 borgere inden 2035, hvilket svarer til en vækst på 3,2 procent over 11 år eller 0,3 procent om året.

I disse uger arbejder Fredensborg Kommunes byråd på budgettet for de kommende år. Befolkningsprognoserne spiller en central rolle i udformningen af disse budgetter. Især på områder som daginstitutioner, skoler og ældrepleje reguleres budgettet i overensstemmelse med antallet af borgere. Hvis den forventede befolkningsudvikling ændrer sig, kræver det en tilpasning af budgettet på disse velfærdsområder. Det nuværende budget er baseret på sidste års befolkningsprognose, så den nye prognose nødvendiggør en revidering af de forventede udgifter og dermed en demografiregulering af budgettet.

Borgerne i Fredensborg Kommune har mulighed for at give deres mening til kende om de forudsætninger, der ligger til grund for det kommende budget, via høringsportalen på fredensborg.dk inden den 30. maj 2024. Dette er en vigtig mulighed for borgerne til at påvirke kommunens fremtidige prioriteringer og ressourceallokering.

Lyt til netradio