Skip to main content

Den nye daginstitution i Kokkedal får adgang via skolens parkeringsplads

25. marts 2024

For at tage mest muligt hensyn til naboerne til den nye daginstitution i Kokkedal skal forældrene parkere ved skolen, når de skal aflevere deres børn, skriver Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Der er behov for en ny, stor daginstitution i Kokkedal, da antallet af børn stiger kraftigt. Alle byrådets partier er enige om, at den nye institution får den bedste placering på boldbanen ved Kokkedal Skole. Partierne er samtidig enige om, at den daglige adgang til den nye institution skal ske via skolens parkeringsplads, som derfor udvides. Derved kan den afledte trafik på Rugvænget reduceres til et minimum.

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget skal den 3. april formelt tage stilling til den fremtidige trafikale løsning til den nye daginstitution:

”Det er en vanskelig sag, hvor vi forsøger at afveje alle hensyn og finde en god løsning. Ikke mindst for beboerne på Rugvænget, som naturligvis er bekymrede for, at den nye institution giver mere trafik på deres vej”, siger udvalgsformand Lars Simonsen og fortsætter:

”Forligspartierne bag byrådets budgetaftale 2024-27 er derfor enige om, at parkering til den nye institution skal ske på den eksisterende parkeringsplads ved skolen, som vi kan udvide med cirka 30 nye pladser. Dermed bliver der plads til, at forældrene kan parkere deres bil ved skolen, når de skal aflevere deres barn i den nye institution. Det betyder, at Rugvænget efter byggeperioden kun skal bruges til handicaptrafik, varetransport, skraldebiler og redningskøretøjer.”

Når Plan-, Trafik- og Klimaudvalget har truffet beslutning om trafikadgangen, bliver der snarest sendt et forslag til ny lokalplan for området i høring i otte uger. I forbindelse hermed skal det også undersøges, hvordan den samlede trafikafvikling på skolens parkeringsplads kan forbedres, så ikke mindst trafikken i morgentimerne bliver mindre presset.

Per Frost Henriksen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget, er tilfreds med, at den nye institution bliver opført på boldbanen:

”Det er den klart mest egnede grund til formålet. Her er god plads til, at vores børn både kan lege og bevæge sig udendørs, og vi kan bygge det hele i ét plan. Det er ikke muligt andre steder i Kokkedal, når vi skal sikre plads til 130 børn. Når det er sagt, så forstår jeg udmærket, at beboerne på Rugvænget helst så en anden placering. Men ved at vi indretter os sådan, at forældre i bil skal via skolens parkeringsplads, synes jeg, vi er lykkedes med at finde et bæredygtigt kompromis, som alle kan se sig i”.

Lyt til netradio