Skip to main content

Formandsskifte på Nivaagaards Malerisamling

15. marts 2023

Ved tirsdagens bestyrelsesmøde på Nivaagaards Malerisamling er Erik Bjerager blevet valgt til posten som museets bestyrelsesformand, mens Kristian Eiberg er valgt som ny næstformand. Der blev på mødet sagt farvel til tidligere bestyrelsesformand Joachim Malling, der efter eget ønske fratrådte hvervet, som han har varetaget siden 2014.

Bestyrelsen takkede Joachim Malling for en stor indsats, ikke mindst i forbindelse med museets omfattende klimarenoveringsprojekt, som han har spillet en stor rolle i.

Erik Bjerager (f. 1958) er forhenværende ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør på Kristeligt Dagblad (1994-2022). Han er bestyrelsesformand for Fonden Den Hageske Stiftelse, som bl.a. ejer rododendronparken ved Malerisamlingen. Han er bestyrelsesmedlem i DR samt medlem af bestyrelsen for det norsk-svenske Mentor Medier. Erik Bjerager har været næstformand i bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling siden 2019 og medlem siden 2016.

Adm. direktør Kristian Eiberg (f. 1966) stiftede RelationsPeople A/S i 2000. Han har tidligere været kommunikationsansvarlig i Oticon A/S og managementkonsulent i Kearney. Er medlem af Melting Pot Foundation og underviser løbende på Copenhagen Business School. Medlem af bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling siden 2014.

Joachim Malling (f. 1949) er tidligere adm. dir. for G.E.C. Gads Fond, formand for Aktieselskabet Trap Danmark og for lex.dk samt bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet. Tidligere koncernchef i Det Berlingske Officin og formand for Det Danske Filminstitut og Gads Forlag.

Nivaagaards Malerisamlings bestyrelse består udover nyudnævnte formand og næstformand af Tinne Borch Jacobsen og Bettina Bové (repræsentanter fra Fredensborg Kommune), Annette Rosenvold Hvidt (udpeget af Bergiafonden) og Jens Hage (udpeget af Det Hageske Legat). Læs mere her

Lyt til netradio