Skip to main content

Læserbrev: Ingen ombygning af dronningens rundkørsel

27. maj 2024

af
Carsten Bo Nielsen,
byrådsmedlem, Aktive Liberale, medlem af Plan-, Trafik- og Klimaudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Den 2. maj havde Niels Rasmus Jensen et foruroligende læserbrev i Amtsavisen, hvori han anførte, at Marmillods rundkørsel, også kaldet dronningens rundkørsel eller Slotsgaderundkørslen skulle ombygges til lyskryds.

Niels Rasmus Jensen havde fået aktindsigt i 363 siders materiale i Transportministeriet, hvori det flere steder stod, at rundkørslen var A6/Kongevejen; men det stod også i materialet, at rundkørslen havde en lille diameter, og det passer jo kun på rundkørslen ved Jernbanegade.

Jeg tog derfor kontakt til Vejdirektoratet og har fået bevillingsnotatet, som forligspartierne bag ”Land og by-puljen” den 8 dec. 2021 godkendte. Her er det udtrykkeligt anført, at bevillingen er givet til den lille rundkørsel ved Jernbanegade. I notatet henvises der også til Vejdirektoratets undersøgelser af ulykker i rundkørsler.

Vejdirektoratet har samtidigt bekræftet, at der INGEN planer er om at ændre Marmillods rundkørsel.

Så vi, der elsker Marmillods rundkørsel, kan alle ånde lettet op.

 

Lyt til netradio