Skip to main content

Læserbrev: Nu må vi voksne tage ansvar

18. maj 2024

af

Tinne Borch Jacobsen (V) og Lars Søndergaard (V)
Medlemmer af Børn – og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune

De unges massive brug af smartphones, og stigende mistrivsel forstærker indtrykket af at samfundet må tage stilling til de konsekvenser, telefonerne har for børn og unges liv og trivsel. På Børne- og Skoleudvalgsmødet 14. maj 24 deltog to repræsentanter fra Ungeudvalget, Aarathygha Jayapalan og Anders Gundelach, og fortalte om den kampagne om sociale medier og trivsel, som Ungeudvalget har arbejdet med siden efteråret 2023.

Venstre synes de rammer plet med deres budskab: ”42 pct. af de unge synes selv, at de bruger for meget tid på sociale medier.” Så mange synes, at de bruger for meget tid på de sociale medier, uden at de selv magter at ændre på det.

”KIG OP” er en relevant opfordring fra kampagnen til at være nærværende hvor man er, og med dem man er sammen med, i stedet for med hele verden på telefonen.

Vi voksne må tage ansvar og hjælpe de unge til at tage magten tilbage fra telefonerne. Der er meget forskning på området, der dokumenterer hvilken kolossal påvirkning telefonerne har på vores liv – både socialt, mentalt og helbredsmæssigt. Alt for meget til at vi kan sidde det overhørigt.

Berlingske beskrev forleden hvordan den norske forsker Sara Abrahamsson fra Folkehelseinstituttet i Norge har undersøgt telefonernes indvirkning på de store børns trivsel. Resultatet var nærmest rystende. Undersøgelsen baseres på data fra 8. til 10. klasser i norske skoler, der henholdsvis havde/ikke havde forbud med telefoner i skoletiden. Og fra før og efter forbud.

Konklusionen fra undersøgelsen var entydig og klar:

· Markant mindre mobning blandt de unge

· Bedre mentalt helbred – især blandt pigerne

· Mindre distraktion og forstyrrelse

· Højere karaktergennemsnit

· Langt færre lægebesøg

Det ligger på den flade hånd at reagere. Der kræves ikke nye bygninger, ikke nye investeringer, ikke mere mandskab. Der kræves en dyb indånding, og mod til at sige stop. Først og fremmest øverst i beslutningshierarkiet. Ikke kun i familien, ikke kun i skolen, ikke kun i byrådet. Men i regering og Folketing. Vi kan godt starte hos os selv, samtidigt med at vi sender en klar opfordring til landspolitikerne.

Venstre har bedt om at vi i udvalget får adgang til undersøgelsen, og at vi tager opgaven alvorligt. Børnene skal have de bedste betingelser for at kunne koncentrere sig og trives i skolen. Osse hvis det virker lidt voksenstyret. Det er på tide at vi tager ansvar.

Lyt til netradio