Skip to main content

Ny ældrepolitik med fokus på forebyggelse og selvhjælp

6. marts 2013

Et enigt byråd i Fredensborg Kommune har vedtaget en ny ældrepolitik, der tager udgangspunkt i ressourcer og behov.

Med udsigten til flere ældre i fremtiden og øget behov for pleje og omsorg er det nødvendigt, at se på, hvor udgifterne kan mindskes, uden at det går ud over serviceniveauet.

Derfor er der i den nye ældrepolitik øget fokus på forebyggelse og hjælp til selvhjælp. Tiltag der både gavner økonomien og er højt prioriteret blandt kommunens ældre.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Hans Nissen, udtaler:

 

”Jeg er rigtigt glad for, at hele byrådet kunne støtte den nye ældrepolitik, der gør, at vi kommer på forkant med udviklingen. Der bliver flere ældre i fremtiden, og nogle af dem vil have behov for meget pleje og omsorg. De skal naturligvis hjælpes på bedste vis. For at sikre ressourcer til den gode ældrepleje, vil vi sætte ind i forhold til forebyggelse og hjælp til selvhjælp, da det både gavner økonomien og er med til at forbedre de ældres livskvalitet”

Hånd om de svageste

”Den nye ældrepolitik udstikker nogle klare pejlinger for, hvilke områder vi mener, der skal lægges særlig vægt på i de kommende år. Blandt andet slår den fast, at kommunen til stadighed prioriterer indsatserne med at tage hånd om de svageste ældre i vores samfund. Samtidig vil vi bidrage til at styrke ressourcerne hos de borgere, som har behov for støtte til forsat selv at kunne tage vare på eget liv. Desuden skal tiltag på ældreområdet i videst muligt omfang tage hensyn til aktiviteter på frivilligområdet. Den frivillige sociale indsats skal berige og supplere kommunens indsats – ikke erstatte den” udtaler Hans Nissen.

Ældrepolitikken er blevet til gennem et tæt samarbejde mellem foreninger, organisationer, samarbejdspartnere, medarbejdere, politikere og borgere. Der har blandt andet været afholdt debatmøde med Ældresagen, hvor politikere har drøftet værdier og holdninger med engagerede borgere.

Derudover har borgere, medarbejdere og interesseorganisationer været involveret i en arbejdsgruppe, og resultatet er blevet en tidssvarende politik, som skal fungere som et solidt fundament for arbejdet på hele ældreområdet.

Med den nye ældrepolitik vil Fredensborg Kommune være på forkant med fremtidens udfordringer og samtidig få et sammenhængende ældreområde, hvor alle arbejder ud fra samme værdigrundlag.

Ældrepolitikken kan læses på www.fredensborg.dk

{jcomments on}

Lyt til netradio