Skip to main content

Læserbrev: Opråb til Christiansborg

23. maj 2023

Af Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem

Her et opråb om de alvorlige konsekvenser af Christiansborgs ønsker om planer om liberalisering af affaldsområdet. Det kan få store lokale konsekvenser i her.

Konkurs forude

I alle Kommuner er vi i fuld gang med at planlægge fjernvarmeudrulningen. Der er brugt mange ressourcer på at skabe udrulningsplaner, som jo allerede er kommunikeret til borgerne, for det er vi forpligtet til. MEN gennemføres planerne på Christiansborg, så bombes vores kommunale planer for udrulning af fjernvarme tilbage. Vores mål for at sikre udrulning af grøn energi går i stå. Realiteterne er at kommunerne har forsyningspligt, men en konsekvens af det ønskede tiltag er at vi ikke længere reelt vil kunne garantere forsyningsmulighed, hvis vi må lade vores lokale Norfors gå konkurs for at komme videre.

Hvorfor? Fordi vores lokale Norfors bliver med det ønskede tiltag til et aktieselskab med kommunerne som 51% ejere, Men så går aktieselskabet konkurs - Det skyldes, at Norfors lige nu har en gæld. Det er lån, der er optaget for at investere i sikre de mest grønne og energirigtige løsninger. Vi har altså taget lokalt ansvar for at sikre grønne energiløsninger her.

Men et aktieselskab kan jo ikke åbne med en negativ balance. Derfor resulterer det i øjeblikkelig konkurs fra start. Så forslaget i sin nuværende form vil være skadeligt for Kommunens økonomi, borgernes økonomi og for den grønne omstilling her.

Lovforslaget rammer de mest miljørigtige forbrændingsanlæg

Målet med tiltaget er i Danmark at nedbringe forbrændingskapacitet med 30 procent generelt. Men vil ikke skabe en nævneværdig klimaforbedring – Måske tværtimod. For problemet er, at gælden fra at skabe og sikre de mest miljørigtige anlæg, vil ramme kommunerne og dermed borgerne, når konkurs bliver en nødvendighed. 

De kommuner der har valgt at investere i at sikre nye energirigtige og miljørigtige anlæg vil altså blive straffet mest. Fordi som lovforslaget er indrettet, så rammes de nyeste anlæg, som er moderne og bedst i forhold til miljøet. For de nye anlæg har jo ofte den største gæld, modsat de gamle og ikke særligt miljøvenlige anlæg.

Erstatning

De nye mere miljørigtige anlæg blev jo godkendt af staten. F.eks. er den nye ovnlinje i Norfors bygget med godkendelse af staten. Derfor kan man undre sig over at kun 200 mil er afsat til erstatning. For hos os vil Norfors konkurs alene betyde en regning på 750 millioner, som deles af kun 5 kommuner. Konsekvenserne for vores kommune og borgere vil være store.


Gennemføres forliget på Christiansborg i sin nuværende form vil det resultere i retssag. Men et resultat af det vil først forelægge om mange år. Imellem tiden står vi kommuner og borgere med en kæmpe regning. Lovforslaget vil få store konsekvenser for Fredensborg Kommune og vores borgere, hvis de bliver til noget.

Derfor er det tid til et opråb til Christiansborg

Af Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem

Lyt til netradio