Skip to main content

Læserbrev: Budget 2024 uden grønthøster

24. maj 2023

Af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem


Budgetprocessen 2024 er i gang. Byrådet har afholdt første budgetseminar. Nu kommer den svære del. 2024 bliver et år hvor det ansvarlige er at sige der ikke er råd til alt. Skal besparelser ramme alle eller få? Er det nemmeste at benytte grønthøstermetoden, og skære lidt af over alt? Så rammes ingen rigtigt? Nej det mener jeg ikke er tilgangen. Det vil være en kortsigtet tilgang til vores økonomi. Så opstår problemet igen. Det er tid til at tænke nyt.


Økonomien er stram. Vi kommer ud med underskud i 2023, som vi må dække i 2024. Det skal dækkes i en tid præget af inflation, høje energi priser og højere materiale priser til projekter. Udgifter til det specialiserede område for både børn og voksne stiger og stiger uden at vi fra regeringen får flere midler til de øgede udfordringer – Udfordringer som vi bliver nødt til at gribe lokalt. 


På ældre området og børneområdet er det svært at få medarbejdere. Vi kæmper mod nabokommuner om medarbejdere. For at sikre vores serviceniveau skal vi finde råd til at Fredensborg Kommune er en attraktiv kommune at være pædagog, lærer og SOSU-assistent i.


Udfordringerne er mange. Tiden er inde til at tænke nyt. Denne gang må budgetplanerne tilgås med et mere langsigtet syn end grønthøstermetoden. Vi må spørge os selv hvilket liv vi ønsker at leve her. Hvilken kommune vi ønsker at være. Ikke kun hvor vil vi spare - Men i stedet hvordan vi får mest ud af budgettet til rådighed for at kunne skabe det liv vi ønsker her på tværs af generationer.


Som Konservativ er rettidig omhu vigtig for mig når vi forvalter borgernes penge. Det samme er nytænkning for at sikre, at vi hele tiden får mest muligt ud af budgettet. Vi bliver nødt til at se på om der i vores service til borgerne er processer der kan optimeres, og om bl.a. investering i ny teknologi kan være med til at gøre en god og langsigtet forskel på f.eks. ældre områder og børneområdet.


I år skal budgetforhandlingerne ikke være kendetegnet ved byttehandler med enkeltstående besparelser for enkeltstående projekter, men i stedet være kendetegnet ved samtale om at skabe noget sammen her. Lad os parkere grønthøsteren. Jeg glæder mig til at tale sammen om en langsigtet plan. Det er tid til at tænke nyt.

 

Af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem

Lyt til netradio