Skip to main content

Læserbrev: Angående Alexandra House

30. oktober 2023

af Ulla Hardy-Hansen
SocialKonservativ
Formand for Kulturudvalget.

Utvivlsomt bedst overhovedet ikke at opføre boliger ved Alexandra House! Ja, sådan kan man som lokalpolitiker tillade sig at have diametralt modsatte synspunkter om verserende sager – heldigvis

Såvel Tinne Borch (V) og Thomas von Jessen (K) giver - i deres indlæg i lokal-debatten – udtryk for positive holdninger til at bebygge den nu parklignende grund ved den bevaringsværdige villa på Jernbanegade lige sydøst for rundkørslen på A6.

Det påtænkte projekt indgår i det netop vedtagne budgetforlig, som alle deltog i. Men min deltagelse medfører bestemt ikke, at jeg støtter projektets mål -snarere tværtimod! Vedtagelsen åbner for igangsættelse af en lokalplanproces, der kan skabe mulighed for en meget omfattende bebyggelse på området.Jeg er absolut ikke tilhænger af de intentioner og ser frem til, at udarbejdelsen af lokalplanen resulterer i, at kommunen én gang for alle, lægger drømmene om den voldsomme by fortætning i graven!

Derfor håber jeg, at det kommende planarbejde indledes med et borgermøde, der giver de mange engagerede borgere mulighed for at give udtryk for deres tanker om byudviklingen fra starten. Forløbet skulle nødigt udvikle sig til en skueproces med efterfølgende pseudohøring.

Der er mange forhold, forvaltningen bør tage i betragtning og afklare. Det gælder de voldsomme trafikale forhold omkring A6, adgangsforholdene til bebyggelsen, omfanget af den erkendte forurening, Fredskov problematikken mm. Samtidig bør der i screeningen indgå en stillingtagen til områdets historiske betydning og udvises veneration for denne arv.

Mit håb er, at området i sin helhed må overleve som en grøn plet i en efterhånden falmet Slots by. Alexandra House i en offentlig park – gerne med skulpturer af lokale kunstnere, som Fredensborg har rummet i Slottets historie. Huset som et kunstmuseum, der kunne gøre de mange kunstværker, der i dag fører en uværdig, gedulgt tilværelse i Rådhusets kældre eller på Havremagasinets utilgængelige loft, synlige.

Den Grønne Slots by må ikke visne.


Ulla Hardy-Hansen
SocialKonservativ
Formand for Kulturudvalget.

Lyt til netradio