Skip to main content

Læserbrev: Nu brænder det under Venstre

30. oktober 2023

Flemming Priem
Pens. civilingeniør
Mølledammen 14A
Kokkedal

Nu brænder jorden under partiet Venstre. De seneste opinionstal viser, at Venstre kun vil få 8,7 procent af stemmerne, en nedgang på 4,6 procent. Ved et stort landsmøde den 14.-15. november 2023 bliver Troels Lund Poulsen valgt som formand med Stephanie Lose som næstformand for Venstres folketingsgruppe, hvor den helt afgørende udfordring vil være en CO2-afgift for landbruget.

Traditionelt er landbruget en vigtig del af Venstres DNA og identitet. Derfor bliver landsmødet af største betydning. Troels Lund har udtalt, at en CO2-afgift må ikke koste arbejdspladser og svække konkurrenceevnen. Denne udtalelse svarer vist nærmest til umuligheden af at konstruere en evighedsmaskine. Troels Lund har også udtalt: ” Der er tale om en svensk pølseret, som ingen har bedt om”. Men vigtigst af alt er det drivhusgasserne, der skal reduceres effektivt.

Endvidere er det for Venstre vigtigt at udledningen af kvælstof i åer og vandløb samt udledningen i fjorde og kystnære farvande også bliver reduceret, da landbruget er hovedansvarlig for den og udledningen herfra udgør 95 procent af den samlede udledning. Som en del af regeringen står Venstre i en meget vanskelig situation, hvor det kommende landsmøde vil være afgørende for partiets fremtid i folketinget. Og når det oplyses, at landbruget eksporterer flere svin til Europa end der findes i staldene her i landet, sætter det spørgsmål ved, om det nødvendige i at have et landbrug her i landet.

Det forekommer at være som Ebberød Bank.

Flemming Priem
Pens. civilingeniør
Mølledammen 14A
Kokkedal

Lyt til netradio