Skip to main content

Læserbrev: Udvikling må ikke afvikle naturen og historien

26. marts 2023

Af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem

Kender du Teglværksvej i Nivå?

Teglværksvej føles som Nivås gadekær, er en hyggelig lille smal vej, som et symbol på Nivås historie og natur. På højre siden af Teglværksvej løber Nivåen. Den baner sig ned gennem det skovstykke, som danner det grønne bagtæppe for hele vejen. Om foråret spirer skovbunden grønt, og området er af gode grunde del af Fredensborg Kommunes naturprojekter. For nyligt er fundet spor af den fredede odder i Nivååen, og der gøres tiltag for at sikre den i naturområdet.

På Teglværksvej finder du den historiske Nivå Teglværks Ringovn. Den er fra 1870, er den sidste intakte bygning fra teglværket, som med sit virke i den grad har været med til at skabe Nivå. Ringovnen er i dag fredet. På vejen er små arbejderboliger, som i sin tid hørte til Teglværket. Stadig med småsprossede vinduer, men i dag med børnefamilier som beboere.

For enden af Teglværksvej går en lille bro over Nivåen, og følger du en lille sti ind i skoven, ser du at børnene har bygget huler af grene. Følger du stien ender du ved Øresund og vores lokale fugletårn.

Hvorfor skriver jeg om en skøn søndags tur?

Fordi bag Teglværksvej ligger grunden hvor STARK tidligere havde til huse. Grunden skal nu blive til boliger, men områdets beboere bekymrer sig over udviklingen. Jeg forstår bekymringen. Teglværksvej er del af Nivås historie, og omgivet af vigtig natur. Ved at lede trafik gennem den smalle Teglværksvej langs Nivåen til de nye boliger på STARK grunden vil området ødelægges. At bygge på STARK grunden skal ske i allerstørste respekt for det naturområde, som grunden støder op mod. At bygge i netop det område må ske i respekt for områdets historie og udtryk. Det er ikke stedet for høje huse. Der findes i forvejen ikke huse højere end 2 etager, så højere huse vil i den grad stikke ud.

Byrådet har netop i weekenden afholdt Vækst Konference, hvor vi har debatteret Fredensborg Kommunes fremtidige byudvikling. Her præsenterede Bolig Økonomisk Videncenter det estimerede merbehov for boliger i Fredensborg. Prognoser viste, at der er behov for forskellige typer af boliger i Fredensborg. At der er mangel på rækkehuse som ejerboliger. Vækst Konferencen viste os også at der i Nivå er planlagt dobbelt så mange etageejendomme som rækkehuse. Den viden taler for at det er tid til at holde igen med etagebyggerierne i Nivå.

Som medlem af Udvalget af for Natur, Miljø & Bæredygtig Udvikling ønsker jeg, at vi altid skal tænke naturen ind i vores byudvikling og lokalplan. Vi skal sikre sammenhængskraft når der bygges nyt. Vi skal sikre, at der bygges den nødvendige boligtype i nye byggerier. Og vores udvikling må aldrig afvikle vores lokale natur og historie.

Af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem

Lyt til netradio