Skip to main content

Royal flyttedag

24. april 2020

Fra fredag den 24. april 2020 har Kronprinsparret sammen med deres fire børn taget residens i Kancellihuset ved Fredensborg Slot, hvor Deres Kongelige Højheder vil opholde sig i de kommende måneder.

Fra fredag den 24. april 2020 har Kronprinsparret sammen med deres fire børn taget residens i Kancellihuset ved Fredensborg Slot, hvor Deres Kongelige Højheder vil opholde sig i de kommende måneder.

Kronprinsparret overtog Kancellihuset i tiden omkring brylluppet i maj 2004. Forud for dette blev bygningen fra 1731 istandsat efter at have været Dronning Ingrids bolig gennem mange år. Frem til 2010, hvor Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg var færdigrenoveret, var Kancellihuset Kronprinsparrets primære residens. Det var derfor også i Kancellihuset, at Prins Christian og Prinsesse Isabella tilbragte deres første år.

I de sidste 10 år har Kronprinsfamilien jævnligt boet i Fredensborg i kortere perioder, men det har længe været familiens ønske at opholde sig i Kancellihuset i længere perioder ad gangen, fremgår det af kongehuset.dk 

Lyt til netradio