Skip to main content

Sundheden skal have et skub fremad

2. marts 2013

Borgere i Fredensborg Kommune deltagere i en landsdækkende undersøgelse om deres sundhedstilstand.

'Hvordan har du det? 2013' er navnet på en spørgeskemaundersøgelse om trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne danskere.

Det er tredje gang Danmarks hidtil største undersøgelse gennemføres og med den i hånden kan Region Hovedstaden og kommunerne i fællesskab planlægge fremtidige behandlingstilbud og forebyggelse. På den måde sikrer Fredensborg Kommune, at borgerne får mest mulig sundhed for pengene skriver Uge-Nyt.

2450 tilfældige borgere

I disse dage vil spørgeskemaet 'Hvordan har du det? 2013' dumpe ind ad brevsprækken hos 2450 borgere i Fredensborg Kommune. Sammen med cirka 95.000 andre tilfældigt udvalgte borgere i samtlige kommuner i Region Hovedstaden og godt 300.000 borgere i hele Danmark bliver borgerne i Fredensborg Kommune bedt om at svare på et spørgeskema om netop deres sundhedstilstand.

Målet med undersøgelsen er en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning af de fremtidige behandlingstilbud på hospitalerne. Undersøgelsen kan desuden fungere som et overvågningsredskab, der følger udviklingen i borgernes sundhed over tid.

På sigt vil det betyde øget livskvalitet for mange mennesker.

Vi kan hjælpe flere

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune, Hans Nissen er ikke i tvivl om, hvor vigtigt det er at kende borgernes sundhedstilstand for at kunne yde den bedste forebyggelsesindsats i kommunen.

"De to tidligere sundhedsundersøgelser har været med til at give os værdifuld viden i forhold til at målrette indsatsen mod de borgere, der har størst behov. Jeg vil derfor opfordre alle de borgere, der i disse dage modtager et spørgeskema i postkassen, om at tage sig tid til at svare på skemaet. Den viden, vi nu får fra den nye undersøgelse, bliver guld værd, når nu vi skal i gang med planlægningen af de kommende års indsatser", lyder det fra Hans Nissen.

Store forskelle i kommunerne

Det er ikke første gang, at regionen sammen med kommunerne undersøger borgernes sundhedstilstand, og de tidligere undersøgelser fra 2008 og 2010 viste, at der var store sociale forskelle i borgernes sundhedstilstand i de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

I Fredensborg Kommune viste Sundhedsprofil 2010, at der på udvalgte områder var behov for en målrettet indsats. Eksempelvis viste profilen, at 32 procent af de unge i kommunen havde fået konstateret en sexsygdom, hvilket var fire procent mere end regionsgennemsnittet.

Kommunen har derfor arbejdet målrettet med forskellige former for indsatser, for eksempel tilbud om kompetenceudvikling af lærere og sundhedsplejersker i forhold til at tale om sex med skoleeleverne.

Af Claus Beyer/ Uge-Nyt{jcomments on}

Lyt til netradio