Skip to main content

Stort solcelleanlæg på Rådhusets parkeringsplads

28. april 2015

Siden starten af april har et stort anlæg med solceller prydet den sydlige P-plads ved Fredensborg Kommunes Rådhus.

Nu er solcellerne klar til at blive indviet.

Det sker tirsdag den 5. maj kl. 17-17.30 .Siden starten af april har et stort anlæg med solceller prydet den sydlige P-plads ved Fredensborg Kommunes Rådhus.

Nu er solcellerne klar til at blive indviet.

Det sker tirsdag den 5. maj kl. 17-17.30 .


Borgmester Thomas Lykke Pedersen og formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen byder velkommen og præsenterer baggrund og effekt af solcelleanlægget, inden de klipper snoren over og byder på en lille forfriskning.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen er glad for, at det har været muligt at etablere så stort et areal med solceller:

”Solcellerne er en del af Fredensborg Kommunes samlede energiindsats og et af de mange eksempler på, hvordan vi viser vejen for andre ved som her at investere i energibesparelser i kommunens egne bygninger.

Det betaler sig – ikke bare i det grønne regnskab – men også på den kommunale bundlinje”

Rådhuset har med blandt andet IT-servere og tilhørende køleanlæg et højt og konstant elforbrug, hvilket gør bygningen ideel til at blive forsynet med el fra solceller.

I 2013 havde rådhuset et elforbrug på 1.253.000 kWh, hvilket svarer til en årlig elregning på 2.143.000 kr.

Solceller dækker 10 procent

Solcellerne på Rådhusets P-plads for personalet producerer ca. 126.000 kWh/årligt, hvilket svarer til 10 pct. af rådhusets årlige elforbrug.

Det giver en årlig besparelse på 215.000 kr., og nye solceller vil dermed være tjent hjem på 13 - 14 år. Solcellerne har en estimeret levetid på 30 år.

”De solceller, der allerede sidder på Rådhusets tagkant leverer cirka 1,5 procent af Rådhusets samlede forbrug og kombineret med de nye solceller, leverer solen samlet set altså lidt over 11 procent af Rådhusets totale strømforbrug.

Det er et godt eksempel på, at vedvarende energikilder nemt kan integreres og blive et godt bidrag til målet om 25 procents reduktion af kommunens CO2-udslip i 2020 – og til de nationale mål om et CO2-neutralt Danmark i 2050”, konstaterer formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen.

De næste uger skal anlægget færdiggøres helt, der skal fx opsættes lys og fældes et par træer, så de ikke skygger for solen.

For at reducere risikoen for påkørsler er berøringsfladerne til jorden så få og små som mulig.

Bilerne kan stå i læ for både sol og sne. Solcellerne har ikke mindsket antallet af P-pladser, og der er taget hensyn til, at pladsen fungerer som tilkørselsvej ved varelevering.

Solcellerne sikres mod hærværk via kameraovervågning.

 

 

Lyt til netradio