Skip to main content

Stork på besøg ved Græstedgård

20. marts 2024

Fredag den 15. marts oplevede miljøingeniør Agnethe Nøhr Hansen fra Fredensborg Kommune en sjælden glæde, da hun stødte på en stork i den våde lavning ved Græstedgård mellem Kokkedal og Nivå.

"Det er første gang, jeg ser en stork i naturen i Danmark," fortæller Agnethe, der øjeblikkeligt greb sin mobiltelefon for at forevige det sjældne syn.

I 2020 vedtog Fredensborg Kommune en omfattende plejeplan for området ved Græstedgård med det formål at give plads til mere natur på de tidligere marker. Som en del af planen blev drænene til lavningen kappet for at genskabe et vådområde og skabe nye levesteder for dyr og planter, der er afhængige af vådområder.

Det våde vejr denne vinter har været til gavn for projektet, idet lavningen har været fyldt med vand i længere perioder. Storkens tilstedeværelse på marken er et tydeligt tegn på, at naturen trives og har fået forbedrede betingelser i området.

Fredensborg Kommunes indsats for naturgenopretning ved Græstedgård er således en succeshistorie, der viser, at vådt ikke kun er godt, men også gavnligt for naturen og dens beboere.

 Se video af storken her:

 

 

Lyt til netradio