Skip to main content

Statusopdatering for digital deltagelse og livestreaming af byrådsmøder i Fredensborg 

12. februar 2024

Byrådet i Fredensborg tager stilling til den digitale deltagelse i udvalgsmøder og evalueringen af livestreaming af byrådsmøder. Et skridt mod øget åbenhed og tilgængelighed for borgerne i Fredensborg.

Byrådet blev enige om, at udvalgsmøder primært bør afholdes fysisk. Dog kan udvalget i helt særlige tilfælde beslutte andet, og digital deltagelse er kun tilladt ved medlemmers sygdom. Denne ordning blev indført i september 2022 og skal nu evalueres efter et års praksis.

Praktisk set har ingen benyttet sig af den digitale deltagelsesmulighed i løbet af perioden. Byrådet skal nu træffe beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal fortsætte.

Livestreaming af byrådsmøder

I 2023 blev der indført livestreaming af byrådsmøder, så borgere kan følge møderne online eller genopleve dem efterfølgende. Fredensborg er en af 62 kommuner, der benytter denne løsning, der giver borgerne let adgang til de politiske drøftelser via pc, iPad og mobil.

Møderne annonceres på fredensborg.dk, i lokalavisen samt på Facebook. Antallet af seere varierer, og herunder er en opgørelse over månedlige møder i 2023:

Februar: 410 samlet set, 137 live, 1 time 37 minutter.
Marts: 237 samlet set, 137 live, 2 timer 2 minutter.
April: 284 samlet set, 92 live, 2 timer 30 minutter.
Maj: 175 samlet set, 39 live, 2 timer 15 minutter.
Juni: 80 samlet set, 26 live, 1 time.
August: 127 samlet set, 46 live, 1 time 25 minutter.
September: 252 samlet set, 52 live, 3 timer 17 minutter.
Oktober: 132 samlet set, 38 live, 1 time 22 minutter.
November: 121 samlet set, 27 live, 1 time 15 minutter.
December: 183 samlet set, 75 live, 3 timer 14 minutter.

"Samlet set" inkluderer både live og efterfølgende visning. Livestreaming har styrket fokus på det talte ord i sagsdrøftelser.

Livestreaming koster kommunen, 7500 kr. pr. møde og ses gennemsnitligt af 200 personer. 

Åbne og lukkede byrådsmøder

Med indførelsen af livestreaming blev de lukkede byrådsmøder rykket til efter det åbne møde, der starter kl. 17.30. Hvis man overvejer at vende tilbage til den gamle model, hvor lukkede møder starter kl. 17.30, skal det ske senest kl. 17.50 for at sikre klarhed til livestreamingen, der går live kl. 18.00.

Byrådet har også besluttet, at temamøder gerne skal afholdes forud for et byrådsmøde, men ikke før kl. 16.00.

Økonomiudvalget skal på deres møde mandag den 19. februar, tage stilling til en instilling, som skal forelægges byrådet. En indstilling der vedrørere:

  • Om et enigt udvalg bør kunne beslutte et digitalt møde ved helt særlige omstændigheder.
  • Om udvalgsmedlemmer (kun) ved sygdom skal have mulighed for digital deltagelse i udvalgsmøder.
  • Hvorvidt byrådsmøder skal fortsætte med livestreaming.
  • Om det lukkede byrådsmøde skal afholdes før det åbne møde med start kl. 17.30.
  • Beslutningen blev godkendt den 8. februar 2024. Digital deltagelse og øget åbenhed ser ud til at være nøgleordene for Byrådet i Fredensborg.

Byrådet skal på deres kommende møde - mandag den 26. februar beslutte den endelige fremtid for økonomiudvalgets instilling.

Lyt til netradio