Skip to main content

Realiseringen af kommunens klimaplan er godt i gang

30. maj 2024

Den første status på Fredensborg Kommunes klimaplan viser, at flertallet af indsatser realiseres som forventet. Flere af de mere komplekse tiltag kræver dog omfattende planlægning og koordinering, og tager derfor lang tid.

I 2022 vedtog byrådet klimaplanen Sammen om klimaindsatsen. Planen indeholder 67 konkrete tiltag, der i samlet flok skal opfylde kommunens klimamål. For at kunne følge udviklingen, skal byrådet hvert år have en årlig status på klimaplanen. Den første status viser, at man er godt i gang, men også at de mere komplekse tiltag og projekter er tidskrævende og har behov for omfattende forberedelse og planlægning.

Hanne Berg, der er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling, er tilfreds med udviklingen:

”Det er en meget ambitiøs klimaplan, vi har vedtaget. Derfor er det også positivt, at så mange af tiltagene kører efter planen. Jeg ved, at administrationen arbejder hårdt på at realisere alle tiltagene hurtigst muligt. Men vi må også sande - ligesom alle andre kommuner – at fx udrulning af grøn fjernvarme kræver massiv planlægning og koordinering, inden vi kommer så langt, at rørene bliver gravet ned. Til gengæld glæder jeg mig over, at projektet med at skabe et stort, sammenhængende naturområde i kommunen, Nivå Engfjord, er i god gænge - selv om jeg er utålmodig efter at se flere synlige resultater”.

Formand for Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, Lars Simonsen, uddyber:

”Jeg synes, det på den ene side er opløftende at se, at vi nu er godt i gang med vores klimaplan og der kommer handling bag ordene. På den anden side er det samtidig tydeligt, at den grønne omstilling også er en kæmpestor og krævende omstilling, der involverer samarbejde og vilje i mange forskellige instanser. Vi skal med andre ord være både realistiske i vores forventninger og fortsat ambitiøse, så vi hele tiden har de overordnede mål for øje”.

I Klimastatus 2023 – som kan ses på kommunens hjemmeside – redegør administrationen for status på gennemførslen af hvert af klimaplanens 67 tiltag og planerne for 2024.

Klimastatus 2023 er opdelt på otte overordnede indsatsområder.

Et af indsatsområderne er Byggeri og anlæg, hvor udledningerne af CO2 er store, og der derfor er et stort potentiale for reduktion. Kommunen har siden vedtagelsen af klimaplanen gjort gode erfaringer med CO2-besparende indsatser på dette område. Som eksempel har det vist sig, at beton fra den nedrevne skole i Nivå kan knuses og bruges i anlægsprojekter på trafikområdet i stedet for nyindvundet sand og grus. Det har begrænset klimabelastningen af projekterne, uden det har kostet mere.

Et andet eksempel på fremdrift er projektet med Nivå Engfjord, hvor der er opnået tilsagn fra Naturstyrelsen om statslig finansiering af klima-lavbundsprojektet i Langstrup Mose.

Til gengæld er udbygning af fjernvarme desværre forsinket i forhold til det planlagte. Det skyldes bl.a., at forsyningsselskabet Norfors er påvirket af den nye lov om selskabsgørelse af affaldssektoren, og at den vedtagne lokalplan for fjernvarmeanlægget i Fredensborg by er blevet påklaget.

Lyt til netradio