Skip to main content

Nye regler for trafikken i Jernbanegade

26. marts 2015

 

Fredensborg kommune laver nye regler, som lovliggør den ulovlige parkering, som i årevis er foregået i gågaden og på de 2 torve i midtbyen.

 

 

Fredensborg kommune laver nye regler, som lovliggør den ulovlige parkering, som i årevis er foregået i gågaden og på de 2 torve i midtbyen.

 

Nu må man køre i bil i Jernbanegade, og Fredensborg kommune har netop opsat nye skilte med trafikafviklingen i bymidten, ligesom der er foretaget markering af nye parkeringsbåse.

 

Det vil fremover være tilladt at parkere i 30 minutter i gågadeområdet, men kun i opmærkede P-båse.

 

Samtidig har man ændret på gågadens ensretning, således at man nu må køre ind i Jernbanegade i retning fra slottet og køre ud ved rundkørslen ved Helsingørsvej.

Allerede her kort efter at de nye regler er trådt i kraft, har de ændrede kørselsregler givet anledning til farlige situationer.

Det er især ved Lille-Torv at der har været problemer for bilisterne. Hidtil er kørslen foregået ind over Lille-Torv fra parkeringspladsen bag Fredensborg Center (Bagerstræde) og videre ud forbi Nordea og Pingo i retning mod Fredensborg slot.

Det må man ikke længere fordi man har lavet ensrettet kørsel den modsatte vej.

Da redaktionen var forbi på stedet var der på ca. 15 minutter mere end 30 biler der kørte ud ”på den hidtidige måde”, altså mod ensretningen uden at respektere skiltningen på stedet.

Heldigvis kom ingen biler lovligt imod mens Radio Humleborg var stedet.

 

Selvfølgelig skal der lidt tilvænning til at ændre indgroede kørselsmønstre, men når især når udsynet over torvet er så dårlig, at man ikke kan se de lovlige bilister som kører ind i Jernbanegade fra slotsenden af gågaden vil der givetvis opstå problemer.

 

 

DEN KONGELIGE LIVGARDE OG GARDEHUSARERNE.

Det bliver spændende at se den kommende trafikafvikling i Jernbanegade når Livgarden trækker op om torsdagen, eller når der er ambassadørmodtagelse på slottet.

Her vil trafikken ske i mod ensretningen.

Da man også må parkere i gågaden vil biltrafikken kunne blokere for såvel gardere som gardehusarerne med følge, så mon disse oplevelser for byens borgere og gæster i gågaden er historie?

 

Lyt til netradio