Skip to main content

Ny indretning af klasselokaler skal forbedre trivsel og læring

13. oktober 2023

Nye bygninger gør det ikke alene. Klasselokalerne skal også indrettes så eleverne trives og lærer bedst muligt. Derfor afprøver elever på Nivå Skole nu en ny indretning – inden den nye skole bygges.

Når eleverne i 2. og 7. klasse på Nivå Skole vender tilbage til deres klasseværelser efter efterårsferien, er deres borde og stole forsvundet. I stedet er der sofaer, læringstrapper, klynger af upcyclede borde, tæpper, puder, lyskæder og yoga-måtter. Og hvorfor nu det?

Fredensborg Kommune er i gang med en storstilet modernisering af kommunens skoler, og i Nivå bliver der bygget en helt ny skole i bymidten. I udviklingen af det nye byggeri har der været fokus på at tænke nyt og skabe gode rammer for moderne pædagogik og didaktik.

Stregerne til den nye skole er for længst tegnet, men skolen, administrationen og arkitekterne var enige om, at indretningen af de 40 nye klasselokaler er svært at tænke sig til ved at mødes og lave workshops. Derfor blev det aftalt, at der over skoleåret 23/24 skal eksperimenteres med helt anderledes måder at indrette på. Sammen med lærere og elever er det blevet til nogle lokaler, hvor intet er som det var før. Her skal man ikke være særlig for at få en særlig plads – her er alle pladser særlige.

”Vi investerer meget store beløb i vores folkeskoler i disse år, og byrådet har en klar ambition om, at vores skoler skal være ramme om både høj trivsel og gode faglige resultater. Det bliver derfor spændende at se, om de anderledes indrettede klasselokaler fungerer bedre for elever og lærere”, siger Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Forsøget bliver fulgt tæt for at undersøge, hvordan den anderledes indretning bidrager til en hverdag med større trivsel og læring, og hvordan lokalerne understøtter børn og unges forskellige læringsstile og behov. Forsøget er blevet muligt, idet kommunen har indgået en sponsoraftale med møbelleverandøren HOLMRIS B8.
Udover at levere møbler til lokalerne, har HOLMRIS B8 også stået for upcycling af en masse af skolens gamle borde og andet inventar.

”Som møbelleverandør har vi i tidens løb leveret masser af klassiske skolemøbler og indretninger til skoler i hele landet. Det er derfor super spændende for os at være med til forsøget, og vi håber, at vi kan dokumentere og bidrage til, at mere varierede klasselokaler giver bedre trivsel og læring. Ved at upcycle og recycle skolens eksisterende inventar bidrager forsøget også positivt til kommunens klimaregnskab.” siger projektleder Torben Holmen fra HOLMRIS B8

Praksisforsøget er udarbejdet i samarbejde mellem Fredensborg Kommune og GPP Architechts og Nerd Architects. De har med C.F. Møller og Afry også været med til at tegne den nye skole.

Forsøget skal bidrage med viden på flere niveauer – hvilke funktioner og indretning understøtter bedst læring og trivsel? Hvordan kan vi sikre et bæredygtigt genbrug af møbler? Hvad skal der helt lavpraktisk til, for at holde en ny type klasselokale?

GRAFIK: Illustration af den nye indretning i klasselokaler til 2. og 7. klasse på Nivå Skole (udarbejdet af GPP Architects og Nerd Architects)

Lyt til netradio