Skip to main content

Nivå får sit eget Skovtårn ved Lergravene

22. november 2023

Et 10 meter højt tårn kommer snar til at finde sin plads ved Lergraven i Nivå kun få minutters gang fra bebyggelsen Teglsøerne. Herfra vil der være en storslået udsigt over sø og det øvrige landskab. Fredensborg Kommune har medio november meddelt at byggeriet af skovtårnet er påbegyndt.

Forud for projektet, blev der søgt om tilladelse til etablering af et skovtårn i lysningen ved Teglsøen i Nivå. Lergravsområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer for søer og åer, hvilket betyder, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søen uden kommunens dispensation og sådan en dispensation blev tidligere på året givet, ud fra nogle vilkår omkring materialer, terrænregulering og højde.

Tårnet bliver opført i en lille lysning, ved aktivitetskilen. Herfra er der er en god udsigt over Teglsøen, Øresund og det øvrige landskab. Arkitektonisk spille tårnet sammen med fugletårnet, der er etableret ved Nivaagaard Søen og de installationer, der er etableret på engen nord for lysningen. Tårnet opføres i en stål konstruktion og beklædes med træ. I bunden lægges et gulv af gule klinker i samspil med enkelte sten fra den tidligere forvalterbolig ved Sølyst Strandpark.

I Lergravsområdet blev der i sin tid gravet efter ler til teglværksproduktionen i Nivå. Arealet har siden 1980’erne henligget urørt og fremstår i dag som et rekreativt og kuperet landskab med søer, skov og lysninger. Det vurderes at etableringen af et skovtårnet giver en bedre mulighed for oplevelsen af det unikke området omkring den gamle lergravssø og
formidling af teglværkslandskabet som et unikt landskabselement.

Det er Fredensborg Kommune selv der i fællesskab med borgere og interessenter i Nivå har udarbejdet en helhedsplan for de kommunale arealer omkring lergravssøerne, hvilket sikre mulighed for at opleve et naturskønt område, skabe læring for børn samt mulighed for leg og ophold. Størstedelen af Lergravsområdet kan fortsat udvikle sig på naturens præmisser samtidig med, at mindre områder bliver tilgængelige med mulighed for leg, læring, ophold og oplevelse.

Illustrationen herover viser dels skovtårnets placering og en tegning af hvorledes det vil tage sig ud.

Lyt til netradio