Skip to main content

Kommune kræver ordnede forhold på bosted

10. marts 2013

Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune kommer med et klart og tydeligt krav til det selvejende bosted Johannes Hages Hus, der er et socialpsykiatrisk tilbud for voksne psykisk syge og stærkt demente i Nivå.

Udvalget sætter bostedet under særligt tilsyn og kræver ordnede forhold for beboere og personale. Samtidig vil udvalget have en ny driftsaftale, hvor vilkårene er skærpet.

Tiltagene kommer efter en kritisk tilsynsrapport, der fortæller om en dårlig omgangstone overfor beboere på en af afdelingerne og store udfordringer med samarbejde og arbejdsmiljø. Samtidig har problemer omkring manglende økonomistyring givet et merforbrug i 2012.

Da Johannes Hages Hus er et selvejende botilbud, er det bestyrelsen, der har det endelige ansvar for beboernes ve og vel – samt stedets drift.

”Der er brug for, at ledelse og bestyrelse på bostedet lever op til deres ansvar og får løst problemerne, så forholdene igen bliver ordentlige. Det gælder ikke mindst i forhold til det dårlige arbejdsmiljø, der bl.a. har udmøntet sig i uacceptabelt sprogbrug overfor beboerne. Det skal bringes i orden. Vi har derfor indført et skærpet tilsyn og stillet krav om en handleplan her og nu,”, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Hans Nissen efter udvalgets behandling af sagen mandag aften.

Som en forsmag på det skærpede tilsyn fik bostedet allerede i fredags et ekstra opfølgende og uanmeldt tilsyn. Dette tilsyn viste, at der nu er sket visse positive fremskridt på bostedet.

Mere styr på økonomien

Den nuværende driftsoverenskomst mellem Fredensborg Kommune og Johannes Hages Hus er udløbet. Udvalget vedtog på mødet en indstilling fra administrationen om at søge, at indgå en ny driftsoverenskomst med bostedet under skærpede vilkår.

”Det er klart, at med et pludseligt opstået merforbrug på over 3 mio. kroner gælder vores kritik af bostedet også den manglende økonomistyring. Vi har længe forsøgt at rydde op i bogholderiet, men det er tydeligt, at bostedet ikke har taget de fornødne initiativer til at rette op på forholdene. Derfor går vi nu efter at indgå en ny driftsaftale med Johannes Hages Hus, hvor vilkårene skærpes – og hvor kommunen kræver indsættelse af en sideordnet kommunal ledelse og tæt opfølgning på økonomistyringen”, siger Hans Nissen og understreger, at merforbruget på 3,6 mio. kroner fra 2012 skal dækkes af bostedets budget for 2013. Der vil således ikke blive tale om, at kommunen skal overføre ekstra penge til Johannes Hages Hus, som følge af merforbruget.

Fakta:
Der er 60 pladser på Johannes Hages Hus. Fredensborg Kommune betaler for 17 beboeres ophold. Derudover er der 23 beboere, som kommunen har handleansvaret for og 20 beboere, som andre kommuner har handleansvaret overfor.

Fredensborg Kommune har tilsynspligten med Johannes Hages Hus og betaler årligt ca. 10 mio. kroner for ophold og behandling for de 17 beboere, der kommer fra kommunen.

Johannes Hages Hus har det økonomiske ansvar – under retningslinjerne i driftsoverenskomsten.

Tilsynsrapporten kan læses under Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenpunkt på www.fredensborg.dk

{jcomments on}

Lyt til netradio