Skip to main content

Kommunalt energiselskab stiftes

25. juni 2024

Der blev på byrådsmødet i slutningen af juni, truffet en beslutning, om stiftelse af et selskab til etablering og drift, af kommunal vedvarende energi. Det sker med henblik på, at der i første omgang kan opsættes solceller på kommunale tage og friarealer. Den grønne omstilling er nemlig en bunden opgave for kommunerne.

Med den gældende lovgivning, er det nødvendigt at etablere et selskab, der står for anlæggene, da kommuner ikke må drive elforsyningsvirksomhed. Der bliver derfor etableret et anpartsselskab, som får navnet Fredensborg VE, som et datterselskab til Fredensborg Forsyning Holding.

Konkret oprettes selskabet af Fredensborg Kommune, hvorefter det overdrages til Fredensborg Forsyning Holding, med tilknyttet aktieombytning. Fredensborg Forsynings direktør udnævnes som direktør for FVE.

Det er et politisk ønske, at der etableres solcelleanlæg, på kommunale tage og friarealer, da det vil øge den lokale produktion af vedvarende energi, og bidrage til opfyldelse af kommunens klimamål.

Potentiale og fremdrift

På byrådsmødet blev det præciseret, at det handler om at placerer solceller på kommunale bygningers tage og ikke på grønne områder i det åbne land.

- Lad os komme i gang og forhåbentlig få en væsentligt større fremdrift på området, sagde Carsten Bo Nielsen (L) på byrådsmødet. Han blev bakket op af Bjørn Svensson (Ø) som udtalte - Vi har et potentiale i vores tagarealer.

Tinne Borch Jacobsen (V) nævnte at der er valgt en enkel og billig konstruktion så muligt som drives af Fredensborg Forsyning og med lån og leje af mandskab og overskydende mandskab derfra.

Steen Løfstrøm (D) havde på forhånd stemt nej til projektet, med den stemmeforklaring, at D ikke ønsker solcelleparker i vores natur, samt at de puljede penge er til solceller på bygninger ikke naturområder og han udtalte på byrådsmødet at han ønsker mere privatisme på området.

Økonomisk fordel

Med de gældende lovgivningsmæssige og økonomiske rammer kan det forventes, at et kommunalt vedvarende energiselskab ikke kun vil øge den lokale produktion af vedvarende energi, men også vil være en økonomisk fordel for kommunen, hvor man forventer at kunne sparer henved 200.000 kroner på den kommunale elregning i løbet af de første 3 år.

Lyt til netradio