Skip to main content

Karlebo If tager afsked med en æra: Lukning af Keglespillet

26. marts 2024

Karlebo Idrætsforenings tidligere hovedformand og æresmedlem, Lars Frits Hansen, har trådt tilbage fra sin rolle og lagt keglerne på hylden. Efter over 30 år som en central figur ved Karlebo Sommerfest, har Lars Frits Hansen efterladt et betydeligt aftryk på foreningens aktiviteter.

Ikke blot har han været en bærende kraft bag keglespillet, men han har også været synonym med Karlebo Sommerfestens ånd og atmosfære. Henrik Greiffenberg, formand for Karlebo IF, udtrykker stor taknemmelighed over for Lars Frits' indsats og anerkender hans uundværlige bidrag til foreningen og sommerfesten.

Desværre følger denne ændring i lederskabet også med en trist nyhed for Karlebo IF og dens tilhængere: Beslutningen om at lukke helt ned for Keglespillet. En beslutning, der ikke er taget let, men som foreningen ser som nødvendig i lyset af de ændrede omstændigheder. Antallet af hold, der har deltaget i keglespillet, har været faldende gennem årene, og sommerfestens hjerte og sjæl, keglespillet, er ikke længere levedygtigt i sin nuværende form. Med kun ni hold tilbage ved den seneste sommerfest er det klart, at interessen og deltagelsen er dalende. Derfor har foreningen valgt at stoppe keglespillet, mens det stadig er på sit højeste, og da ejerne af keglebanen har besluttet at sælge den.

Keglespillet har en lang historie i Karlebo. Det blev genoptaget i 1991 med Lars Frits som inspirator, efter at det tidligere havde været en del af sommerfesten tilbage i 70'erne. I årene derefter blev der spillet med stor entusiasme og deltagelse, med højdepunkter som oprettelsen af en ren damepulje i 1994, som eksisterede indtil 2018. Efterfølgende blev damerne en del af herreturneringen, og spillet fortsatte med varierende grad af deltagelse og engagement.

Ved den sidste kegleturnering deltog hold fra forskellige dele af landet, hvilket vidner om keglespillets tiltrækningskraft og brede appel. Selvom konkurrencen har været hård, har det altid været drevet af en ånd af samvær og fællesskab, der har været kendetegnende for Karlebo Sommerfest.

Selvom keglespillet nu bliver en del af fortiden for Karlebo IF, vil sommerfesten fortsætte som altid. Den 2.-3. august 2024 vil Karlebo endnu engang blive omdrejningspunkt for sport og fest, hvor lokale og tilrejsende samles for at fejre fællesskabet og traditionerne.

Med lukningen af keglespillet siger Karlebo Idrætsforening farvel til en æra, men samtidig ser de fremad mod nye udfordringer og muligheder for at styrke fællesskabet og engagere lokalsamfundet på nye måder. Selvom keglespillet måske ikke længere er en del af sommerfesten, vil minderne og arven fra de mange år med sjov, konkurrence og samvær altid være en vigtig del af Karlebo IF's historie.

Lyt til netradio