Skip to main content

Genbrugspladser får ubemandet åbningstid

12. juni 2024

Norfors der står for driften af de lokale genbrugspladser, udvider åbningstiden med virkning fra den 24. juni 2024. Det gælder for genbrugspladserne på Bakkegårdsvej i Humlebæk og Vandtårnsvej i Kokkedal. Desuden kommer der en reduktion af antal fraktioner på Højvangen i Fredensborg.

De udvidet åbningstider gælder ikke for Højvangen, men de øvrige steder holdes åbent fra kl. 06.00 til 22.00 alle ugens dage. Pladsen er bemandet mellem kl. 09.00 - 17.00. I tidsrummet fra kl. 06.00 - 09.00 og 17.00 - 22.00 er pladserne ubemandet, men brugere kan lukke sig selv ind, hvis de er registreret hos Norfors. Når pladsen er ubemandet, kan der ikke afleveres farligt affald, asbest og elektronikaffald. Komprimator-containerne til pap og små brændbart er slukkede. Der opstilles i stedet åbne container til pap og småt brændbart.

For at få adgang til genbrugspladsen i den ubemandede åbningstid, skal man som borger tilmelde dig ordningen via nummerpladescanning. Virksomheder, der har et aktivt årsabonnement, månedsbillet eller døgnbillet, har automatisk adgang i den ubemandede åbningstid med de biler, der er tilmeldt abonnementet.

På Højvangen, som er den mindste plads, reduceres antallet af fraktioner, i det man ønsker en mere hensigtsmæssig indretning af hensyn til arbejdsmiljøet. Samtidig er Arbejdstilsynet kommet med en henstilling om indretning af haveaffaldet, og har problematiseret opstillingen af containerne. I forbindelse med en ny indretning vil Norfors samtidig øge fokus på direkte genbrug på pladsen.

Norfors har meddelt Fredensborg kommune at man agter at lukke 12 ud af i alt 41 fraktioner. Det gælder blandt andet for Spånplader, Gips, deponi, dæk, beton, eternit og mineraluld.

Samtidig reduceres åbningstiden 1 time om eftermiddagen til kl. 09.00 - 17.00, så den følger det bemandede åbningstid på de øvrige genbrugspladser. Der bliver ingen ubemandede åbningstider på Højvangen.

Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling i Fredensborg Kommune har taget sagen til efterretning på deres møde i starten af juni, dog er udvalget bekymrede for den manglende mulighed for lokal bortskaffelse af byggeaffald i Fredensborg, og vil gøre Norfors opmærksom på dette.

Lyt til netradio