Skip to main content

Familiefejde om vindmøller?

11. marts 2013


Møller Seierø vender tilbage.

Karlebo Mølle var i en længere periode ejet af slægten Seierø, hvor to generationer var byens møllere.

 

For snart to år siden var den 42 årige Frans en af frontkæmperne imod at der skulle opføres gigantiske møller i et prøvecenter i Østerild Plantage i Nordjylland.

For at skabe plads til centret skulle store dele af plantagen og nogle fredede arealer ryddes.
Desværre står de første møller der nu alligevel, men det er tvivlsomt om der kommer flere.

Næsten samtidig kastede den 73 årige fader Niels Erik sig ind i kampen for at bevare to vindmøller. Hermed var der lagt op til at der kunne blive familiefejde, men sådan gik det ikke.
Tvært imod er far og søn ganske enige: Vi bør bevare vores natur og kulturarv.

De gigantiske møller i Nordjylland er kun forsøgsmøller, men de kommende permanente møller skal stå langt til havs.
De to vindmøller er gamle, fredede kornmøller fra den gang da mølleren var en anset mand i sognet, og møllen var egnens synlige vartegn.

Alene i den nordlige del af den nuværende Fredensborg Kommune havde man for mindre end hundrede år siden op mod 6 -7 møller, der kunne forarbejde kornet fra gårdene. I dag er der én tilbage.
I Karlebo – Nivå området var der også 5 -6 møller, og også her er der kun én tilbage.

Møllelauget oprettes

På den baggrund blev Fredensborg Møllelaug derfor stiftet sidste år med det formål at få sat skub i rekonstruktionen af såvel Højsager Mølle som Karlebo Mølle.
Begge møller er såkaldte hollandske vindmøller, hvor toppen altid drejer vingerne op mod vinden.

Efter at det aktive mølleri sluttede i midten af sidste århundrede blev de to møller, trods kærlig pleje, meget nedslidt og toppen kunne slet ikke dreje mere.
Nu er der indenfor den seneste tid iværksat omfattende reparationsarbejder på begge møller, så de igen bringes til at fungere og kan vise nutiden hvordan forarbejdningen af kornet blev udført indtil for ca. 50 – 75 år siden.

Møller Seierø vender tilbage

Karlebo Mølle var i en længere periode ejet af slægten Seierø, hvor to generationer var byens møllere. Via slægtsforskning har et oldebarn til den sidste møller, fundet frem til møllelauget og han er nu ivrig efter at komme til at sætte sejl og igen køre med ”slægtens” mølle.

Ungdommen og møllerne

Der er etableret et samarbejde mellem Fredensborg Møllelaug og ”Skolen i Virkeligheden” hvis formål er at tilbyde de store elever i kommunens skoler matrikel løs undervisning, hvilket vil sige at eleverne kommer rundt på en række lokaliteter og lærer om stedets produktion og kan have generelle skolefag i relation til stedet.
Især omkring Højsager Mølle er der mange muligheder for en ”matrikel løs læring”
I forbindelse med Fredensborg Møllelaugs generalforsamling den 21.marts bliver der lejlighed til at høre meget mere om dette samarbejde.

Se møllelaugets hjemmeside www.fredensborg-mollelaug.dk

(foto Niels Erik Bølling)

{jcomments on}

Lyt til netradio