Skip to main content

Fælles elevråd giver én samlet stemme

5. november 2013

Eleverne i Fredensborg Kommunes skoler vil gerne høres og inddrages.

Så klart er budskabet fra kommunens nye fælles elevråd.

Det fælles elevråd er dannet af to repræsentanter fra hver af kommunens seks skoler, og det skal give eleverne mulighed for at få én samlet stemme – og styrke elevdemokratiet.

 

Eleverne i Fredensborg Kommunes skoler vil gerne høres og inddrages.

Så klart er budskabet fra kommunens nye fælles elevråd.

Det fælles elevråd er dannet af to repræsentanter fra hver af kommunens seks skoler, og det skal give eleverne mulighed for at få én samlet stemme – og styrke elevdemokratiet.

Det er Børne- og Skoleudvalget, der har besluttet, at der skal oprettes et fælles elevråd for at styrke den demokratiske dannelse hos eleverne i kommunen.

Børne- og Skoleudvalget har derfor haft besøg af det fælles elevråd for at snakke om, hvilke emner der er relevante at diskutere i den kommende tid.

Og eleverne var ikke i tvivl om, hvor de så potentialet for det fælles elevråd.

 

"Vi skal både arbejde med de store ting, der sker på skoleområdet som for eksempel skolereformen, så eleverne også bliver hørt i planlægningen af den nye skoledag.

Men vi skal også sørge for at bringe skolerne sammen, så man også kender de andre skoler," udtaler Kellie Sus O'Neil, der er en af repræsentanterne fra Endrupskolen i Fredensborg.

 

Ungdomsvalg dagen før kommunalvalget

Som led i at styrke elevdemokratiet har Børne- og Skoleudvalget også besluttet, at der skal afholdes et Ungdomsvalg for alle 8.-, 9.- og 10.- klasseselever med bopæl i Fredensborg Kommune – uanset om de går på kommunens skoler eller ej.


Ungdomsvalget bliver afholdt dagen før kommunalvalget - mandag den 18. november. Ungdomsvalget er et prøvevalg, hvor de unge selv kan prøve, hvordan det er at stemme til et valg.

Alle Fredensborg Kommunes skoler har derfor planlagt undervisningsforløb for, at gøre eleverne i stand til at bruge deres demokratiske stemme.

 

I alt 1354 valgkort bliver sendt ud til eleverne i disse dage.

 

Hanne Berg, formand for Børne- og Skoleudvalget er glad for, at man i Fredensborg Kommune tænker langsigtet og inkluderende ift. de unge elever.

 

"Her i Fredensborg Kommune vil vi gerne have engagerede unge mennesker, der tager del i demokratiet og i udviklingen af vores skoler. Med et fælles elevråd og et Ungdomsvalg har vi lagt grundstenen, som vi håber vil gøre vores elever endnu mere engagerede i demokratiet – lokalt såvel som nationalt”.

 

Børne- og Skoleudvalget har med vedtagelsen af konceptet 'unges demokratiske dannelse', skabt en platform, der kan være med til at højne engagementet og valgdeltagelsen hos de snart myndige elever.

 

Det fælles elevråd afløser ikke de enkelte skolers selvstændige elevråd – men er et supplement.

 

billede er af det nye fælles elevråd

der besøgte Børne- og Skoleudvalget i sidste uge.

Her er de fotograferet i byrådssalen på rådhuset.

 

Fra venstre er det:

Emilie Brandt Payami og Isabella Kayser Rosbo fra Humlebæk SkoleSofie Christine Larsen og Kellie Sue O’Neill fra Endrupskolen, Astrid Zub-Maschoreck fra Kokkedal SkoleIsabella Platz og Anna Priess Sørensen fra Nivå Skole, Deniz Yakup Celik fra Kokkedal Skole, Joakim Okkels og Marie Eckersberg fra Langebjerskolen.  (Fraværende til mødet var Christian Kragh Jespersen og Cecilie Smed Dawids fra Fredensborg Skole)

{fcomments on}

Lyt til netradio