Skip to main content

Borgermøde på Rådhuset

26. september 2012

Fredensborg Kommune afholder i disse uger en række debatmøder, som i sidste ende skal munde ud i formuleringen af tre nye politikker:   

En ny Psykiatri- og misbrugspolitik - En ny ældrepolitik - En ny handicappolitik. Borgermødet om psykiatri- og misbrugspolitikken er afholdt. 

På torsdag den 27. september kl. 17-20 i Rådhuskælderen er der borgermøde om en ny ældrepolitik.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hans Nissen byder velkommen til debatmødet. Derefter vil Michael Teit Nielsen, Underdirektør i Ældresagen, sætter kommunens nuværende ældrepolitik i perspektiv ved at bidrage med Ældresagens synspunkter/holdninger

Derefter er der debat ved bordene.

På næste torsdag 4. oktober kl. 17-20 i Rådhuskælderen er der borgermøde om en ny handicappolitik.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hans Nissen byder velkommen til debatmødet.

Derefter vil Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, sætte gang i debatten med et inspirerende oplæg.

Efter spørgsmål til Stig Langvad vil der være debat ved bordene, som tager udgangspunkt i billeder som er taget af borgere og medarbejdere i Fredensborg kommune.

For begge borgermøder gælder, at der arbejdes i workshops og der tages udgangspunkt i følgende temaer: 

1. Forebyggelse og Sundhedsfremme 

2. Frivillighed 

3. Aktive borgere 

4. Velfærdsteknologi 

5. Demente og svækkede borgere (særligt for ældrepolitikken) 

6. Tilgængelighed (særligt for handicappolitik) 

Det er stadig muligt for borgere at tilmelde sig borgermøderne via kommunes hjemmeside på www.fredensborg.dk{jcomments on}

Lyt til netradio