Skip to main content

Biologer i Fredensborg Kommune: Tilsyn af Naturen i Juli

9. juli 2024

I starten af juli har man måske mødt nogle biologer, som har været rundt i kommunen for at føre tilsyn med naturen. Tilsynsfolkene har nøje undersøgt planter, jordbundstyper, fugtighed af jorden og andre vigtige faktorer.

Formålet med tilsynene er at opdatere registreringen af den beskyttede natur, der findes i kommunen, både på private og kommunale arealer. Det er afgørende at få kortlagt naturværdierne i kommunen, så vi ved, hvor vores naturperler befinder sig. Denne opdaterede kortlægning hjælper med at beskytte og bevare de værdifulde naturområder, som er en vigtig del af vores fælles miljø.

Alle borgere, der fik besøg af tilsynsfolkene, var i forvejen varslet via brev i deres e-Boks. Dette sikrede, at alle var informerede og kunne tage imod biologerne.

Et eksempel på den vilde natur, der findes i kommunen, er en bestand af priklæbet gøgeurt (billedet), som er en vild orkidé. Orkidéer vokser kun, hvor forholdene er helt optimale, og de er derfor et godt tegn på værdifuld natur. Alle vilde orkideer er fredede og må derfor ikke plukkes.

Læs mere om beskyttet natur i Fredensborg Kommune her.

Lyt til netradio