Skip to main content

ÅbentMøde om togdrift drøftes på CountryMarket

9. november 2023

Fremtidens togdrift i hovedstadsområdet – hvordan ser den ud og hvilke muligheder giver det Fredensborg kommune? Dette emne drøftes når Venstre inviterer til ÅbentMøde der har til formål at øge det lokale engagement – og som samtidig også er borgernes mulighed for dialog og indflydelse. 

Togdriften i Fredensborg Kommune er et evig aktuelt emne, typisk i forbindelse med indførelse af nye køreplaner og opnåelsen af rettidighed på Kystbanen og LilleNord.

- Vi forsøger med dette tema at kigge lidt længere frem i tiden, end bare næste køreplanskift og ser på de kommende muligheder for en bedre service på Kystbanen og LilleNord. Netop nu er DSB i gang med at forberede udbud af fremtidens S-tog, som skal benyttes på hele det eksisterende S-togsnet samt den nye linje til Roskilde, skriver Per Askestad (V) i en pressemeddelelse.

Kystbanen er ikke længere en del af et fjerntogsnet og varetager primært pendlertrafik til og fra København, mens LilleNord strækningen er en del af den gamle Nordbane - som blev indviet i 1864 og stadig enkeltsporet og ikke elektrificeret. Hvordan ville man optimere driften i morgen, hvis ikke man havde fortiden som en fælles forudsætning? Og hvad kan man forvente af Kommunen, i relation til at drive en udvikling og tiltrække statslige investeringer til området?

ÅbentMøde tirsdag d. 21 november – alle er velkomne
Dette ÅbentMøde afholdes på CountryMarket i Jernbanegade 3 i Fredensborg. Mødet starter 19:30 og slutter 21:30. Og som tidligere er alle velkomne, det er gratis at deltage, og Venstre byder på kaffen.

Til mødet vil der være indlæg fra et udvalgt panel.

Tony Bispeskov - Informationchef, DSB
Den danske jernbane undergår i disse år en lang række forandringer, der skal ruste den til fremtiden og både gøre den endnu mere klimavenlig og bidrage til at mindske trængsel. Således er DSB bl.a. i gang med at indkøbe nye S-tog. De skal køre førerløst om nogle år på hele S-togsnettet, der bliver forlænget ud til Roskilde. Samtidig er der politiske overvejelser om fremtidens mobilitet for Kystbanen. Set i lyset af de tiltag vil DSB give en status og sætte perspektiver på fremtidens togtrafik med nordsjællandske briller.

Claus Torp – Direktør for By & Miljø, Furesø kommune
Furesø Kommune har arbejdet fokuseret på at få afsat et statsligt budget for gennemførelse af en forundersøgelse vedrørende en forlængelse af Farumbanen til Hillerød, hvilket er et første skridt for realisering af et udbygget S-tog net i deres lokalområde.

Lars Wiinblad – Projektchef, Passagerpulsen v. Forbrugerrådet Tænk
Passagerpulsen arbejder for en attraktiv, bruger- og klimavenlig kollektiv trafik og har gennemført mere end 100 undersøgelser om kollektiv trafik siden 2014. Lars Wiinblad vil dele relevant viden fra disse undersøgelser i relation til lokalområdet.

Efter indlæggene, og en kort pause, vil der være mulighed for at stille afklarende spørgsmål, hvorefter ordet er frit for samtale – og alle deltagerne har mulighed for at bringe forslag og bekymringer op, diskutere dem med andre fremmødte og panelet - og bringe dem videre til lokalpolitikere fra Venstre.

ÅbentMøde – en møderække fra Venstre i Fredensborg
Venstre i Fredensborg ønsker at byde op til en bred dialog mellem borgerne i kommunen og ønsker aktivt at modvirke tendensen til ekkokamre og vi ønsker med dette initiativ, at være med til at modvirke denne tendens i samfundet. ÅbentMøde er faciliteret af Venstre i Fredensborg Kommune og har til formål at øge det lokale engagement – og er samtidig også din mulighed for indflydelse. Det er gratis at deltage.

Lyt til netradio