Skip to main content

Ny erhvervspolitik skal bidrage til vækst

6. marts 2013

Bedre rammevilkår og åben dialog er vejen til vækst ifølge en ny Erhvervs- og Turismepolitik, der netop er sendt i høring. Politikken sætter fokus på, hvordan Fredensborg Kommune kan gøre kommunen mere attraktiv for virksomheder og iværksættere.

 

Udover at skabe de bedst mulige rammebetingelser for virksomhedsopstart og drift, vil Fredensborg Kommune også aktivt understøtte de erhvervsdrivende gennem kompetent erhvervservice og en åben dialog.

Den nye politik kommer til at gælde fra 2013-2016 og afspejler, hvad borgerne kan forvente sig af servicen på erhvervs- og turismeområdet. De politiske standpunkter i politikken er blevet til på baggrund af lokalpolitiske prioriteringer og med erhvervslivets input.

Politikken slår fast, at det første skridt på vejen til vækst er at skabe de bedst mulige betingelser for erhvervslivet og dermed skabe et optimalt grundlag for at tiltrække virksomheder til kommunen. Med politikken har Byrådet det bl.a. som en målsætning at sænke skatter og afgifter sammenlignet med 2012-niveau.

”I de gode år kom arbejdspladserne næsten af sig selv – også i Fredensborg Kommune. Sådan er det ikke længere, og det drager vi nu konsekvensen af ved med høringsudkastet til den nye erhvervs- og turismepolitik at hæve ambitionsniveauet. Jeg håber, at erhversvlivet og andre interesserede vil benytte muligheden for i høringsfasen at kommentere og kvalificere oplægget yderligere”, udtaler formand for Fritids- og Erhvervsudvalget Per Frost Henriksen.

Forbedret dialog

Åben dialog, tilgængelighed og tæt samarbejde med erhvervslivet er et af de områder, hvor overliggeren også hæves – bl.a. ved at der etableres én indgang for erhvervslivet til kommunen. Fredensborg Kommune vil også understøtte virksomheder og iværksættere gennem et enkelt erhvervsservicesystem, hvor virksomhederne tilbydes individuel rådgivning af eksperter. Iværksættere og erhvervsdrivende har allerede glæde af dette, når det nye tværkommunale erhvervsservicetilbud Iværksætterhuset igennem hele foråret tilbyder startupmøder rundt omkring i Region Hovedstaden.

Fakta om erhvervs- og turismepolitikken

Udkastet til den nye Erhvervs- og Turismepolitik er lige nu i høring. Høringssvar kan indsendes pr. post eller e-mail indtil den 1. april 2013.
Du kan læse udkastet samt finde flere oplysninger om høringen på http://www.fredensborg.dk/dinindflydelse.

Efter høringsperioden vil sundhedspolitikken og de indkomne høringssvar blive behandlet af Fritids- og Erhv{jcomments on}ervsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget. Politikken forventes herefter godkendt i Byrådet den 29. april 2013.

Lyt til netradio