Skip to main content

Erhvervsklimaet i Fredensborg og den grønne omstilling

10. juni 2022

af
Ulla Hardy-Hansen (FSK) Formand for Kulturudvalget og medlem af Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget
Christian de Jonquières (FSK) Medlem af Økonomiudvalget og 1. viceborgmester

Den 24. maj 2022 havde Dansk Industri Hovedstaden inviteret til et erhvervspolitisk topmøde med deltagelse af erhvervsvirksomheder og kommunalpolitikere i Nordsjælland i virksomheden Niras i Allerød under overskriften ”Hvordan kan kommuner og virksomheder i fællesskab løfte den grønne omstilling?”.

Et rigtig fint topmøde.

I tillæg hertil afholdt arbejdsmarkedet og erhvervsudvalget i Fredensborg Kommune den 30. maj 2022 et temamøde om blandt andet DI’s rangordning af ”Det lokale erhvervsklima” med et oplæg fra formanden fra DI Hovedstaden Peter Lang Nielsen, der ligeledes var vært ved mødet i Allerød.
Vi har altid i vores politiske virke vægtet en styrkelse af erhvervslivets forhold i tillæg til en vægtning af de bedst mulige forhold for vores lokal kultur og historie, idet både erhvervslivets forhold og en konstant fokus på vores lokale kultur og historie, er afgørende for en stærk udvikling af vores gode kommune.

Naturligvis kan vi glæde os over, at vi i 2021 i forhold til 2020 er rykket fra plads nr. 80 ud af 92 mulige til en plads som nr. 77, altså en fremgang på 3, men det er ikke imponerende, for at sige det lige ud.

Vi vil derfor foreslå, at spørgsmålet omkring vores relative ringe placering, bliver gjort til genstand for en drøftelse på vores årlige kommunal erhvervspolitiske konference til efteråret, hvor vi aldrig hører noget dårligt om erhvervsklimaet og heller ikke, når vores formand for Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget og vores borgmester besøger de lokale erhvervsvirksomheder.

Under temamødet nævnte jeg, at vi i år har 10 års jubilæum siden vi i 2012, dengang som medlemmer af den daværende konservative byrådsgruppe, tog fat på en beskeden nedsættelse af dækningsafgiften for visse typer af erhvervsejendomme.

Det er jo ikke imponerende, at den siden da, er nedsat fra 0,95% til 0,70%.
Fredensborg SocialKonservative vil under de kommende budgetforhandlinger arbejde på en total afskaffelse af dækningsafgiften med virkning fra den 1. januar 2023.

Vi mener at en afskaffelse af dækningsafgiften er selvfinansierende, idet den vil skabe yderligere vækst og inspirere erhvervslivet til yderligere investeringer og deraf afledte arbejdspladser.

Vi håber, at vores erhvervsvirksomheder som ”modydelse” vil være med til en bedre italesættelse af vores erhvervsklima og være med til at indgå i en fælles dialog med kommunen omkring et løft af den grønne omstilling.

Lad dette være en erhvervspolitisk hilsen fra Fredensborg SocialKonservative (FSK) op til den tilstundende sommerferie.

Ulla Hardy-Hansen (FSK) Formand for Kulturudvalget og medlem af Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget
Christian de Jonquières (FSK) Medlem af Økonomiudvalget og 1. viceborgmester

Lyt til netradio