Skip to main content

Læserbrev: To spørgsmål til Miljøministeriet

14. marts 2024

af
Flemming Priem
Pens. civilingeniør
Mølledammen 14A
2980 Kokkedal

Da jeg forstår, at Kystdirektoratet henhører under Miljøministeriet, skal jeg bede Ministeriet besvare følgende to spørgsmål:

A) Er Nivå Bugt et døende farvand? Da jeg på TV så en video fra Køge Bugt, der viste, at et område i bugten viste et liglagen, hvor alt liv som fisk eller vandplanter er forsvundet. Herefter skal jeg spørge: Er noget tilsvarende Køge Bugt også sket i Nivå Bugt i Nordsjælland?

B) Da Fredensborg Kommune har vedtaget en lokalplan, der godkender byggeri af 43 rækkehuse på den tidligere Stark-grund øst for GL. Strandvej i Nivå- er mit spørgsmål: Da de tidligere storme Bodil og Pia bevirkede en forhøjet vandstand på ca. 1,45 cm, og da havvandet i dag stiger med 1 cm pr. år men accelererer til stadighed på grund af klimaændringerne. En tyveårs hændelse kan måske blive en 1.- 2.årshændelse. En storm som Bodil kan opleves hvert 4. - 5 år.

Spørgsmålet er nu: Kan det omtalte boligbyggeri risikere at blive oversvømmet ved en storm i Øresund? I håbet om Ministeriets svar. Ministeriet bedes kvittere for modtagelsen af dette brev.

 

Lyt til netradio