Skip to main content

Læserbrev: Børneinstitution og Rugvænget

19. marts 2024

af

Venstres Byrådsgruppe
Carsten Bo Nielsen, Lars Søndergaard, Mie Stattau, Tine Borch-Jacobsen og Kristian Tanderup.

Da Gymnastikkens Hus blev bygget, var det nødvendigt, at maskiner og byggematerialer blev kørt til byggepladsen via Rugvænget. Borgerne blev lovet, at vejen bagefter igen ville blive en rolig boligvej.

Den 29. januar besluttede byrådet at sætte forvaltningen i gang med at udarbejde et udkast til lokalplan for en børneinstitution til 130 børn nord for Kokkedal Skole, og at forvaltningen skulle undersøge vejadgang fra Rugvænget. Beboerne blev inviteret til et dialogmøde, og flere beboere bad Carsten Bo Nielsen (V) om at deltage. Stemningen var forståeligt nok meget kritisk mod, at Rugvænget skulle blive en trafikvej.

Erik Marcussen har i et læserbrev skrevet om politikernes løftebrud ved at lægge op til forældre- og personaletrafik ad Rugvænget og foreslår, at institutionen lægges i den østlige ende af sportspladsen, så børnene bringes og hentes fra skolesiden.

Vi kan berolige Erik Marcussen, ”politikerne” er ikke en ens grå masse. Ved byrådets møde understregede Carsten Bo Nielsen (V), at Venstre ville have adgang fra skolesiden og ikke kunne acceptere Rugvænget som adgangsvej for forældre og personale. Vi håber, at vi kan overbevise de andre partier om en anden og bedre løsning.

Men er det overhovedet det rette sted for en børneinstitution?

Lokalplanen for Græstedgård giver mulighed for ekstra byggeri her, og børnehavens børn vil da nemt kunne komme ud i naturen. Det vil være et ekstra plus ved denne beliggenhed.

Venstre ønsker, at placeringen af børnehaven bliver taget op igen. Vi vil gerne have den placeret et bedre sted, f.eks. Græstedgård. Venstre vi vil under ingen omstændigheder acceptere forældre- og personaletrafik ad Rugvænget.

Lyt til netradio