Skip to main content

Læserbrev: Bedre sent end aldrig !

31. maj 2024

Ulla Hardy-Hansen
Formand for Kulturudvalget
FredensborgSocialKonservativ

Det er glædeligt, hvis de forestående ændringer af lokalplanen - nord for Humlebæk Strandvej overfor Humlebæk Kirke - langt om længe åbner mulighed for, at parkeringsforholdene ved kunstmuseet Louisiana bliver bragt i en tilstand, der både vil kunne skabe tålelige forhold for museet, kirken og de omkringboende.

I snart 40 år er vi politisk blevet konfronteret med , de ulemper som kunstmuseets uomtvistelige og kærkomne succes har bibragt sine nære omgivelser – i form af trafik- og parkeringsproblemer. Der har jo i realiteten været tale om en ligefrem proportionalitet mellem museets mange pletskud og omgivelsernes trængsler. Det har altså absolut ikke været uden negative følgevirkninger, at Louisiana har opnået sin enestående position i museumsverdenen. Væksten har også her kastet sine mørke skygger.

Det er på høje tid, at kommunen i tæt samarbejde med museet får udarbejdet en realistisk trafikplan for Louisianas omgivelser – og, hvad der er bydende nødvendigt, får den ført ud i virkeligheden…… selvfølgelig i tæt samarbejde med de omkringboende borgere, der om nogen kender problemernes substans og omfang.

Det er indlysende, at en endelig og rimelig løsning af generne forudsætter mere plads til de besøgendes køretøjer i en rimelig afstand fra museet. Ligeledes må der drages omsorg for, at de pålagte adfærdsbegrænsninger i området accepteres og overholdes! Mulighederne foreligger nu og venter kun på at blive samordnet og indarbejdet i en lokalplan, hvor også borgerne får mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.

Derudover forudsætter hele projektet selvfølgelig en finansieringsmodel, der er acceptabel for såvel kommune som museum. Ingen af parterne kan længere være tjent med forholdenes nuværende tilstand. Kommunen vil kunne leve op til sit ansvar for sine borgeres ve og vel…. og i tilgift høste gevinsten af at være vært for en af Nordeuropas største kulturperler. Louisiana vil på sin side fremstå i en klædelig harmoni med sine omgivelser – både arkitektonisk og menneskeligt.

Så nu venter vi kun på, at der bliver trykket på ”startknappen”. Men foreløbig stor anerkendelse fra Social Konservativ side til det store arbejde, der hidtil er foregået i Plan, Trafik- og Klimaudvalget.

Lyt til netradio