Skip to main content

Læserbrev: ALLE unge har krav på job eller uddannelse

12. april 2024

Suzan Daoud (S)
Byrådsmedlem og medlem af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

På landsplan er andelen af unge, der går ud af folkeskolen uden job eller uddannelse steget. Det er bekymrende, også selvom Fredensborg Kommune er langt bedre end gennemsnittet af alle kommuner.

Trods rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed, er der fortsat en del unge mellem 15 og 24 år, der hverken er i job eller uddannelse, og som ofte både er fagligt, socialt og psykisk udfordret.

Det er rigtig ærgerligt for de unge, der ikke kommer med i et fællesskab på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution.
Fredensborg Kommune ligger blandt de 25 procent kommuner med den laveste andel af unge mellem 15-24 år uden beskæftigelse og uddannelse.

Vi er godt på vej med at få flere med, men vi SKAL have alle med. Vi skal blive bedre til at lave skræddersyede løsninger for den enkelte unge, hvis vi skal lykkes med ambitionen om at reducere antallet af unge uden uddannelse og job. En stærk folkeskole, en styrket ungeindsats i kommunen og øget brug af den forberedende grunduddannelse FGU´en, kan nedbringe antallet af unge uden job og uddannelse.

Derfor vil vi i Socialdemokratiet arbejde på at styrke indsatsen på det område, så endnu flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Vi har som kommune et ansvar for at sikre, at vores unge bliver godt rustet til voksenlivet, både fagligt og socialt.

Lyt til netradio