Fredensborg Kommune har nu opgjort tallet for indkomne brevstemmer her til Folketingsvalget 2015. Der er afgivet 2422 brevstemmer fra stemmeberettigede borgere i Fredensborg Kommune.

Ved sidste Folketingsvalg var det ca. 2100 brevstemmer – og ved forrige ca. 1500. Så tallet er altså opadgående.

Godt 300 af de 2422 brevstemmer stammer fra personer, som kommunen den seneste uge har besøgt i private hjem og på plejecentrene.