Undersøgelsens resultater debatteres på et borgermøde torsdag den 7. februar på Rådhuset.

 

Det er borgere, skoleelever, foreninger og institutioner, der har deltaget i den omfattende undersøgelse. På debatmøde torsdag den 7. februar kl. 19.30 på Rådhuset vil undersøgelsens resultater blive fremlagt, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til forfatterne og komme med bemærkninger til undersøgelsen.

På borgermødet kan man fx få svar på, hvilke kultur- og fritidstilbud børn og voksne ønsker sig i kommunen. Og hvordan fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune skiller sig ud i forhold til resten af regionen og Danmark som helhed.

Udvikling og renovering af fritidsfaciliteter

Input fra debatmødet vil indgå i den videre proces med planlægning af facilitetsområdet.

”Vi har rigtig mange gode og forskellige fritidsfaciliteter fordelt over hele kommunen. Nogle af dem trænger til renovering og modernisering. Heldigvis er der allerede i budgettet for de næste fire år afsat midler til udbygning og renovering. Nu har vi et solidt vidensgrundlag at arbejde ud fra, når vi skal prioritere, hvilke udviklingsområder der er vigtigst, og i hvilken rækkefølge, der skal renoveres og bygges nyt ”, siger formanden for Fritids- og Erhvervsudvalget Per Frost Henriksen.

Fritids- og Erhvervsudvalget skal på et møde i marts beslutte processen for, hvordan resultaterne af undersøgelsen yderligere kan debatteres og hvilke initiativer, som kan iværksættes.

Nyt idrætscenter i Humlebæk

Undersøgelsen viser, at kommunen har færre idrætshaller og især gymnastiksale end i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, og undersøgelsen kommer også med anbefalinger til fremtidens faciliteter. Et enigt Byråd har før jul besluttet, at der skal etableres et nyt idrætscenter i Humlebæk.

”Det er naturligt, at vi allerede nu tænker undersøgelsens anbefalinger til nye faciliteter ind i arbejdet med udvikling af det nye idrætscenter i Humlebæk”, siger Per Frost Henriksen.

Der er igangsat et udviklingsforløb med kommende brugere af centret, hvor visioner, ønsker og behov drøftes og prioriteres.

Mere information om det nye idrætscenter kan findes på kommunens hjemmeside, www.fredensborg.dk

Fakta

Analysen bygger på fire spørgeskemaundersøgelser:

· En undersøgelse blandt idræts- og fritidsfaciliteterne.

· En undersøgelse blandt de organiserede brugere af faciliteterne (foreninger og institutioner).

· En undersøgelse blandt et tilfældigt udsnit af kommunens voksne borgere.

· En undersøgelse blandt skoleelever fra 4.-9. klasse i alle kommunale skoler.

Undersøgelsen er gennemført af Syddansk Universitet, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund og Idrættens Analyseinstitut for Fredensborg Kommune i efteråret 2012. Rapporten udgives som del af den videnskabelige rapport-serie ”Movements” under Syddansk Universitet.

På borgermødet vil der være oplæg om analysens væsentligste resultater v. professor og forskningsleder Bjarne Ibsen fra Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og Lau Tofft-Jørgensen fra Idrættens Analyseinstitut.

Hele rapporten og tilhørende bilag kan findes på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk