Fredensborg Kommune er gået i gang med at undersøge hvorledes driften af et motionsrum i det nye Humlebæk Idrætscenter skal varetages. De har derfor udsendt en brev til de lokale sportsklubber for at få input. Det nye Humlebæk Idrætscenter forventes klar til brug til oktober 2015.

Idrætscenteret indrettes med tennishal, gymnastikhal med springgrav, multi- og bevægelsessale og fællesområder. Derudover indrettes også et nyt motionsrum. Rummet er i alt ca. 200 kvadratmeter, hvoraf ca. 50 m2 bliver udført som et aflukket område til fx spinning. Der er separat indgang til motionsrummet via nøglebrik.

Rummet er tiltænkt motions- og fitnessaktiviteter, der kan henvende sig bredt til medlemmer af de foreninger, der i forvejen er aktive i idrætscenteret, pårørende til aktive i centret samt udefrakommende brugere.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 2. februar 2015 en sag om drift af motionsrummet. Sagsfremstilling og referat kan ses på kommunens hjemmeside:

http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+referat

Det blev i den forbindelse besluttet, at der skal arbejdes på, at rummet drives enten som foreningsfitness eller kommercielt. Derfor arbejder man i Center for Kultur, Idræt og Sundhed ud fra de følgende to løsningsmodeller for driften af motionsrummet:

Foreningsfitness

Foreningsfitness er et foreningskoncept, der er udviklet i samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). De yder rådgivning og lån til opstart af foreningsbaseret fitnesscenter. Udgifter til indkøb af udstyr m.v. afholdes ved denne løsningsmodel af foreningsfitnessforeningen.

Ved valg af foreningsfitness som løsningsmodel skabes et foreningsbaseret motionscenter, der etableres og drives på lige fod med øvrige folkeoplysende foreninger i kommunen. Fitness bliver på den måde tilgængelig for alle borgere, der måtte ønske at blive medlem af foreningen.

Driftsmodellen indebærer, at der bliver tale om en juridisk part: Foreningsfitness, der er en nystiftet forening. Foreningen er medlemsstyret og har selvstændig bestyrelse og økonomi.

Kommunen stiller motionsrummet vederlagsfrit til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven. Det er en forudsætning, at foreningens overskud ifølge vedtægterne skal anvendes til almennyttige formål. Kommunen må ikke støtte foreninger med et erhvervsøkonomisk formål.

Hvis denne model vælges, skal der udarbejdes en aftale med den nye foreningsfitnessforening om vilkårene. Aftalen skal afklare vilkår om udlån af lokale, udstyr, ejerskab, vedligeholdelse, ansvar, forsikring mv.

Kommercielt drevet fitness

Ved denne model bortforpagtes rummet til en privat aktør, der driver motionscentret på lige fod med øvrige private fitnesscentre i kommunen.

I en sådan situation skal bortforpagtningen ske på almindelige markedsvilkår, da kommunen ikke må støtte private, der driver et fitnesscenter med fortjeneste for øje.

Udgifter til indkøb af udstyr m.v. afholdes af privat aktør.

Interessetilkendegivelse

Hvis lokale foreninger kunne være interesseret i at drive motionsrummet i Humlebæk Idrætscenter, hører Fredensborg Kommune meget gerne fra jer og tager gerne et uforpligtende møde for at drøfte mulighederne.

Interesserede bedes give en interessetilkendegivelse senest mandag den 1. juni 2015 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fritids- og Idrætsudvalget forventes at godkende konkret model for drift af motionsrum i Humlebæk Idrætscenter på møde den 12. august 2015, oplyser Julie Lau Sletten fra Center for Kultur Idræt og Sundhed i Fredensborg Kommune