De var der alle sammen, de kendte, de kongelige, de lokale og den danske verdenspresse. Alle var samlet i Fredensborg Slotspark da det 250 år gamle barokanlæg Brede Allé skulle indvies. Radio Humleborg var naturligvis også med.

Brede Allé i slotshaven ved Fredensborg Slot var efter mange år ved at være udlevet, nu er det blevet restaureret af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme med en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 


Med rekonstruktionen af dobbeltalléen og restaureringen af alle dens skulpturer, genopstår en væsentlig del af 1700-talsanlægget i al sin pragt.
Det bliver fejret 17. september, hvor Regentparret genindvier området. Herefter har alle mulighed for at nyde anlægget.

Regentparret indviede barokanlægget 17. september

Efter flere års arbejde kunne de besøgende endelig se det genskabte anlæg, da Regentparret den 17. september kl. 15 genindviede haven. Man kunne følge Garderhusarregimentet fra stationen ad flagpyntede Jernbanegade og Slotsgade op til slottet. Her holdt Dronningen og kulturminister Marianne Jelved tale for de indbudte gæster, og bagefter blev de i karet kørt rundt det genskabte anlæg.

Det vil fremover alle ugens dage være muligt at gå en tur langs alléerne og nyde de lange linjer og smukke skulpturer.


Genoplev 1700-tallets pomp og pragt

Fredensborg Slotshave er et af Danmarks største barokanlæg. Haven blev omlagt tilbage i 1760’erne under Frederik 5. Et af de mest markante elementer i haven er hovedaksen Brede Allé, som udgår fra slottets havesal. Hele anlægget blev udformet i et tæt samspil mellem den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin og den danske billedhugger Johannes Wiedewelt. Brede Allé var i sine velmagtsdage et imponerende syn med sine dobbelte rækker af allétræer, flader af grus og græs i kunstfærdige mønstre samt pragtfulde skulpturer og overdådige monumenter. Efter mange års forfald har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme nu genskabt Brede Allé i al sin pragt.

”Hele det store projekt med at genskabe Brede Allé ligger rigtig fint i tråd med styrelsens bestræbelser for at bevare kulturarven og gøre den kendt, brugt og værdsat. Nu er anlægget kommet op på niveau med de fineste slotshaver i Europa, og slotshavens gæster får et meget bedre indtryk af barokkens storslåede havearkitektur. En stor tak skal gå til A.P. Møller Fonden, som med en generøs bevilling har været med til at muliggøre projektet ” udtaler direktør i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Anders V. Møller.


Mosbegroede mytologiske figurer

Mosbegroede figurer med udviskede ansigtstræk. Hullede rækker af gamle, krogede træer.

Det var det syn, der indtil for få år siden mødte slotsparkens gæster. Efterhånden var risikoen for stor for, at et af de 250 år gamle træer slap sit tag i undergrunden og lagde sig over stier, plæner og ikke mindst tilfældigt forbipasserende.

Forud for genskabelsen af Brede Allé og parterret, dvs. det symmetriske bed med plæner og lave takshække foran slottet, havde indsatsen i mange år først og fremmest været at fælde de mest medtagne træer og nedtage de skulpturer, der truede med kollaps. Der var langt fra Frederik 5.s stolte barokhave.


Nu på niveau med andre store europæiske haver

I 2009 iværksatte Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme det største projekt for at genoprette Brede Allé. Målet var at genskabe de grundlæggende strukturer fra barokhavens anlæggelse, og i særdeleshed de ændringer, Jardin og Wiedewelt lod udføre i 1760’erne. Siden da er de gamle allétræer blevet udskriftet, Wiedewelts skulpturer restaureret eller genhugget og parterret er blevet gendigtet.

Yderligere blev to markante haverum i umiddelbar tilknytning hertil, ”ballonpladsen” og ”vinhøsten” genskabt. Resultatet er et barokanlæg, der kan matche andre store europæiske slotshaver.

Samarbejdspartnere


Projektet bliver gennemført takket være en bevilling på 48,6 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden. Det samlede buget beløber sig på ca. 70 millioner kroner.

Optagelse af talerne fra indvielsen

Flere billeder ses her

{fcomments on}