Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt professor (mso), lektor, ph.d. Jes Fabricius Møller til kongelig ordenshistoriograf fra den 1. marts 2018.

Jes Fabricius Møller afløser kammerherre, professor, dr.phil. Knud Vinggaard Jespersen, der har varetaget hvervet som kongelig ordenshistoriograf i 22 år.

Jes Fabricius Møller (f. 1966) har været tilknyttet Københavns Universitet som lektor siden 2005, som professor med særlige opgaver (mso) ved Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet siden 2014 og som professor II ved Det Teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo siden 2016.


Embedet som kongelig ordenshistoriograf blev oprettet i 1808, og hovedopgaven er at forvalte Ordenskapitlets arkiv, herunder blandt andet de levnedsbeskrivelser, som danske statsborgere anmodes om at indsende i forbindelse med dekorering.

Ordenshistoriografen fungerer desuden som historiefaglig rådgiver for Kongehuset.