Årets Lions Pris blev tirsdag, den 28. juni 2016 overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ved en sammenkomst på Kongeskibet Dannebrog, der ligger i Aarhus Havn.

Donationen er i år på 600.000 kr., der gives til to prismodtagere, nemlig Færøernes Børnehjem i Torshavn og Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN.

 

 

Historisk donation til Færøerne
Færøernes Børnehjem får 400.000 kr. til deres hjem for børn, der er ofre for omsorgssvigt i deres hjemlige omgivelser og derfor kraftigt underudviklede vedrørende positive oplevelser. Hjemmets 23 beboere har oplevet livet som trist og gråt uden meningsfyldt indhold.

Børnehjemmet får tildelt Lions Pris 2016 til etablering af en sansehave, der kan medvirke til at udvikle børnenes motoriske, hjernefunktionelle og følelsesmæssige evner. Med prisen får børnehjemmet mulighed for at etablere haven med stenmiljø, drivhus, vandmiljø og musikinstrumenter.

Det er en selvejende institution, der ejer selve ejendommen og de omkringliggende faciliteter, mens driften af børnehjemmet finansieres over den færøske finanslov.

"Sansehaven har meget længe stået på vores ønskeseddel uden udsigt til, at der over finansloven eller på anden vis kunne skaffes de nødvendige midler," udtaler Hildur Hermansen, leder af børnehjemmet.
"Derfor er vi også utroligt glade i dag, for i kraft af Lions Pris 2016 på de 400.000 kr. kan sansehaven nu realiseres".

Det er Lions Tórshavn, der har indstillet Færøernes Børnehjem til prisen, og for første gang i Lions Pris´ historie går en donation til Færøerne.

Sorggrupper over hele landet

Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN får tildelt Lions Pris på 200.000 kr. til etablering af et landsdækkende net af sorggrupper.

Der dør i Danmark i gennemsnit hvert år ca. 360 børn mellem 1 og 25 år. Det at miste et barn er nok den største sorg mennesker kan komme ud for. Det gælder forældre såvel som søskende. Sorgen forsvinder aldrig helt, og det er svært at komme videre i livet efter at have mistet et barn.

Foreningen er en 100% frivillig forening uden lønnede medarbejdere, og den har ca. 750 medlemmer, der betaler et årligt kontingent 200 kr.

Frivillige ildsjæle
Foreningen, de r er oprettet i 1985, er bygget op omkring frivillige og ulønnede personer, der selv har mistet et barn og gennemlevet den smerte, det er at miste.

"I kraft af prisbeløbet på 200.000 kr. formår vi som forening nu at udvikle og drive 20-25 sorggrupper fordelt over hele landet," udtaler Åse Bech Pedersen, bestyrelsesformand i VI HAR MISTET ET BARN. "Fremover kan vi arrangere kontaktaftener, holde foredrag med relevante indlægsholdere samt drive oplysende virksomhed m.v. - noget der er utroligt behov for rundt i Danmark."

Lions Birkerød, Lions Furesø og Lions Sakskøbing har i fællesskab indstillet Forældreforeningen til Lions Pris 2016.

-------------------------------

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.


De enkelte lionsklubber i Danmark kommer med forslag til modtagere af Lions Pris, ligesom det er bidrag fra klubberne der er grundlaget for prisen. Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.
Lions Pris uddeles hvert år i juni måned af Lions Danmarks protektor HKH Prins Henrik.
Igennem 26 år har Lions Pris uddelt mere end 11 millioner kroner.