Når vejene skal saltes, sneen ryddes og rabatternes slås i Fredensborg og Helsingør kommuner, så vil de to kommuner fremover hjælpe hinanden og koordinere arbejdet, så borgerne får mest muligt ud af skattekronerne.

 

Nordsjællands Park og Vej er navnet på det tværkommunale fællesskab, der er en realitet fra årsskiftet, og som blev indviet i dag med fælles brunch på Fredensborg Rådhus. 

 

”Vi har allerede et godt samarbejde med Helsingør Kommune på mange andre områder, og de erfaringer bruger vi selvfølgelig i det nye tværkommunale Nordsjællands Park og Vej.

 

Hvis vi skal udvikle og forbedre vores kommunale serviceydelser overfor borgerne, er vi nødt til at tænke nyt og innovativt.

 

Det er det nye tværkommunale samarbejde et godt eksempel på.

 

For hvorfor skal fx saltemaskinerne stoppe ved bygrænsen, når vi lige så godt kan løse opgaverne i fællesskab, og lade maskinerne køre videre – til gavn og glæde for flest mulige borgere”, siger Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

 

Også Helsingørs borgmester Benedikte Kiær ser store muligheder i det nye samarbejde:

 

”Det her er en Danmarkspremiere på et kommunalt fællesskab på vej og park området.

 

Jeg er sikker på, at samarbejdet vil være med til at forbedre servicen for borgerne, samtidig med at vi kan udvikle området og arbejdsmiljøet i fællesskab” , siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

 

Bedre udnyttelse af ressourcerne

Med Nordsjællands Park og Vej vil der ske en bedre udnyttelse af ressourcerne i de to kommuner. Maskinpakken bliver nu fælles, og der vil derfor være flere maskiner – og mandskab - til rådighed til at løfte de fælles opgaver som fx saltning, snerydning og slåning af rabatter. Samtidig forventes det, at fællesskabet på sigt vil styrke den samlede faglighed blandt medarbejderne og kvaliteten i opgaverne.

 

”Nu har vi slået to kommunale selskaber sammen til ét, og to forskellige kulturer skal mødes. Det bliver selvfølgelig en udfordring her i starten, men vi har forberedt fusionen længe og med de mange dygtige medarbejdere, der nu skal løfte i flok, er jeg overbevidst om, at Nordsjællands Park og Vej hurtigt vil levere varen. Sammen kan vi sikre en større fleksibilitet i opgaveløsningerne og en mere rentabel og udviklingsorienteret drift”, fortæller Niels Christian Koefoed, chef for Nordsjællands Park og Vej.

 

Fakta om Nordsjællands Park og Vej

 

Fællesskabet er et såkaldt paragraf 60-fællesskab og dannet ud fra en sammenlægning af de to kommuners park- og vejafdelinger og består af 122 medarbejdere.

 

Fællesskabet skal samlet set servicere godt 550 kilometer veje samt kommunale områder.

 

Blandt opgaverne er at salte, rydde sne, slå rabatter og vedligeholde kommunale områder i begge kommuner – samt at hjælpe til ved beredskabssituationer.

 

Nordsjællands Park og Vej beholder de to kommuners nuværende materielgårde i Kvistgård, Nivå og Helsingør.