I 2021 blev det kendt, at knap 200 borgere i Korsør var blevet forgiftet med fluorstoffet PFOS, efter de havde spist kød fra græssende kvæg tæt på byens brandskole, som i årtier havde brugt brandskum med PFOS. Siden har der været fokus på området andre steder i landet. I Region Hovedstaden er der kendskab til 41 brandøvelsespladser, hvor der kan være brugt brandskum med PFOS. To af disse området forefindes i Fredensborg kommune.

Regionens administration har i samarbejde med kommuner, Miljøstyrelsen og Forsvaret indsamlet oplysninger om mulige brandøvelsespladser i hovedstadsregionen. I Region Hovedstaden er flere end 200 grunde gennemgået og vurderet, og listen med brandøvelsespladser, hvor der kan være brugt PFOS, er lige nu på 43

De to området i Fredensborg kommune er henholdsvis på beredskabsstationen i Fredensborg og forsvarets tidligere anlæg i Gunderød ved Karlebo og for området i Gunderød skal man nu afklare eventuel forurening i jord og grundvand. Der skal tilrettelægges borearbejde og prøvetagning af vand og jord. Dette er begyndt i marts 2022. Resultaterne forventes at foreligge i løbet af sensommeren 2022.

Alle berørte grundejere er orienteret om, at deres grund er med på listen over brandøvelsespladser, og at jorden kan være forurenet.

Sagen blev forelagt til orientering for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden på deres møde den 30. marts 2022.

Om PFOS

PFOS er et af mange tusinde fluorstoffer, der går under den fælles betegnelse PFAS. Stofferne er effektive til at sky vand og fedt og har derfor været anvendt mange steder. Stofferne er svære at nedbryde, hvilket betyder, at de ophobes i miljøet samt i dyr og mennesker, hvor kroppen er meget lang tid om at udskille stofferne.

PFOS blev tidligere brugt i bl.a. brandskum og pizzabakker. Siden 2011 har al brug af PFOS været forbudt. Stoffet mistænkes for at kunne give en lang række sundhedsproblemer; bl.a. skader på lever og nyrer, kræftfremkaldende effekter samt påvirkning af foster og immunsystem.