Er du grundejer er det din opgave at sikre at trafiksikkerheden er i orden og udsynet ikke forstyrres af buske og træer, for det er blevet forår, hvilket betyder at både buske og træer er begyndt at skyde.

Uanset om du bor på en privat fællesvej eller offentlig vej, er det din opgave som grundejer, at sørge for at beplantningen ikke vokser udover din matrikel.

Der skal være fri passage og gode oversigtsforhold ud mod vejen, fortovet og offentlige stier - det øger trafiksikkerheden for alle, der færdes ved dit hus. Dog må træer og buske gerne rage ind over vejareal eller fortov, så længe der er den rigtige frihøjde - se nærmere på billedet.

Husk også arealet ved din bolig, der er beregnet til gående – dette gælder både hvis du bor ud til offentlig vej med fortov eller offentlig sti.