Frivillighed er central for den danske velfærd. Det mener 6 ud af 10 danskere. Samtidig mener flertallet, at frivillighed kun bliver vigtigere fremover for at løse velfærdsopgaverne i samfundet. Det viser nye tal fra TrygFonden, der står bag frivillighedsordningen TrygFonden Besøgshunde, hvor et korps på mere end 800 hunde og deres ejere hver dag bidrager til øget velfærd for beboere på landets plejecentre og plejeboliger. 63 nye besøgshundeteams er optaget i ordningen i år.

Besøgsvenner, lektiehjælpere, fodboldtrænere, hjerteløbere, indsamlere, mentorer og bestyrelsesmedlemmer. 4 ud af 10 danskerne udfører ifølge Frivillighedsrapporten fra CFSA frivilligt arbejde. Og frivillighed er afgørende for den danske velfærd, mener 6 ud af 10 danskere.

Det viser nye tal fra TrygFonden, der har undersøgt frivillighed i Danmark. Samtidig mener mere end hver anden dansker, at frivillighed bliver vigtigere i fremtiden for at løse velfærdsopgaver. Resultaterne fra undersøgelsen overrasker ikke professor i sociologi på Roskilde Universitet, Thomas P. Boje, der er enig med danskerne.

 

"Frivillighed er blevet vigtigere end førhen, fordi den betalte velfærd er blevet rationaliseret og effektiviseret. Der er simpelthen ikke tid nok til, at fx plejehjemspersonalet kan sidde og tale med beboerne 20 minutter ad gangen. De frivillige har tiden, og de går til opgaven med ønsket om at gøre noget for et andet menneske," siger Thomas P. Boje.

Det bekræftes af TrygFondens undersøgelse, som viser, at 7 ud af 10 frivillige motiveres af at hjælpe andre mennesker. Thomas P. Boje påpeger dog, at der er en vigtig skelnen mellem velfærdssektorens rolle og de frivilliges rolle. For frivillige er gode til at skabe sammenhængskraft i samfundet, men de skal og kan ikke løse de sociale og sundhedsmæssige problemer.

"Man skal huske på, at frivillighed aldrig må overtage velfærdsområderne. De skal varetages af professionelle. De frivillige må udelukkende være et supplement til at løse kerneopgaven," siger Thomas P. Boje.

Plejehjemsleder: Frivillige gør en stor forskel for ældres velfærd

TrygFonden besøgshundekorps er et af eksemplerne på engagerede frivillige, der tilfører en ekstra dimension til mere velfærd for ældre og udsatte borgere. Hvert år er mere end 200.000 ældre og udsatte i kontakt med et af de i alt 800 frivillige besøgsteams, der består af nøje udvalgte ejere og deres hunde. Det bliver til 39.000 frivillige timer på blandt andet plejecentre hvert år, hvor hundene vækker glæde, mindsker ensomhed og giver lys i øjnene hos de ældre.

Trine Christensen, der er områdeleder på Arresø Plejehjem i Halsnæs, er enig med danskerne i, at frivillige er et vigtigt element for den danske velfærd. Arresø Plejehjem har været en del af TrygFondens besøgshundeordning i seks år, og Trine Christensen oplever, at de besøgshundeteams, der kommer på besøg, gør en kæmpe forskel for beboernes velfærd.

"Hundene har stor betydning for de ældre og er et kæmpe lyspunkt i deres hverdag. Det er tydeligt at se, at de frivillige besøgshundeteams har betydning for især de ældres mentale velfærd. Vi ser glæde og smil i beboernes øjne, og de her små, glædelige oplevelser skaber positive ringe i vandet," siger Trine Christensen og fortsætter:

"At TrygFondens besøgshundeteams er frivillige er helt essentielt for den succes, vi oplever med ordningen. For så ved vi, at de besøgende kommer af egen fri vilje, og på den måde fremstår de mere engagerede i sagens kerne," siger Trine Christensen.

TrygFonden: Krav til frivillige sikrer bedre løsninger for alle

Det er en krævende opgave at være besøgshundeteam, og derfor stiller TrygFonden en række krav til de frivillige, som skal have evnerne og viljen til at omgås sårbare borgere. Det kræver derfor en optagelsesprøve at blive en del af TrygFondens Besøgshunde.

"Det er afgørende, at både hund og ejer er godt rustet til at møde de ældre og sårbare mennesker - både fysisk og mentalt. Derfor gør vi os umage med at udvælge vores besøgshundeteams, så vi sikrer, at oplevelsen bliver god for alle parter. Vi mener, at det er helt essentielt at kunne stille krav til de frivillige, som gerne vil bidrage til øget velfærd i samfundet. På den måde er alle klar over, hvad der forventes af indsatsen. Vores frivillige fortæller os, at det er rart med den sikkerhed og støtte, det giver dem," siger Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden.

Der er stor opbakning til TrygFonden Besøgshunde. I oktober var der fuldt hus til TrygFondens sessioner rundt omkring i landet med 112 tilmeldte hunde. I alt er 63 nye besøgshundeteams blevet en del af ordningen, så endnu flere beboere på plejecentre og i plejeboliger kan få glæde af et hundebesøg.