Transportminister Henrik Dam Kristensen bakker klart op om at borgere, pendlere og kommuner langs Kystbanen skal inddrages og høres, når den nuværende kontrakt med DSB Øresund udløber, og fremtidens løsning skal findes.

Det var signalet til Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen og Pendlerklubbens talsmand Michael Randropp, da de i går fremlagde ønsket for ministeren ved et møde i Transportministeriet om netop driften på Kystbanen.

Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen er glad for ministerens opbakning:

”Sporene fra tiden med DSB First skræmmer, og det er derfor vigtigt, at den ansvarlige minister er med på at lytte og inddrage borgere, pendlere og kommuner langs Kystbanen, inden fremtidens løsning findes. Vi ønsker alle en høj kvalitet og stor driftssikkerhed på Kystbanen – og vi har alle en interesse i at tænke tingene sammen. Fx giver det god mening at høre kommunerne, når der skal sikres bedre sammenhæng mellem køreplanerne for busser og for tog”.

 

Også talsmanden for Pendlerklubben på Kystbanen Michael Randropp er tilfreds med de positive signaler fra transportministeren:

”For pendlerne er det væsentlige, at kvaliteten af den fremtidige drift på Kystbanen bliver høj. Derfor er det essentielt, at der fra start stilles de rigtige krav til en ny operatør. Vi pendlere er de virkelige eksperter på, hvor det går skidt, og hvor det går godt. Derfor bør vi blive hørt – inden en ny aftale skal på plads”, siger pendlertalsmanden.

Præcis hvordan borgere, pendlere og kommuner bliver inddraget, er der ikke taget stilling til. Men Fredensborgs borgmester har allerede tilbudt, at det første borgermøde om Kystbanens fremtid kan afholdes i kommunen. Kontrakten med DSB Øresund, der nu står for driften på Kystbanen, udløber i 2015.

På mødet i går overbragte Michael Randropp og Thomas Lykke Pedersen 10 konkrete ønsker til ministeren om fremtidens drift af Kystbanen. Ønskerne er vedhæftet denne pressemeddelelse.

 

10 ønsker til fremtidig drift af Kystbanen

Fra borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune, og talsmand for Pendlerklubben Michael Randropp.

 

Vi ønsker;

 

1.)   at borgere, pendlere og kommuner langs Kystbanen bliver inddraget aktivt i processen og bliver hørt inden en ny aftale om driften på Kystbanen. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2015.

 

2.)   at der i fremtiden kun bliver én operatør på hele Øresundslinjen – fra Helsingør til Gøteborg, således at fx forskel i materiel, tidsplaner og kultur ikke forhindrer en effektiv drift af strækningen.

 

3.)   at ministeren forsikrer pendlerne om, at Kystbanen ikke i fremtiden skal overføre materiel (togsæt) til andre dele af landet, hvis dette medfører forringet service på Kystbanen.

 

4.)   at der etableres gratis WIFI i alle togsæt, der gælder på hele strækningen både i Danmark og Sverige – så man ikke skal betale udenlands takst, når landegrænsen passeres. Endvidere en markant forbedret mobil-dækning – ikke mindst på strækningen fra Hellerup til Kokkedal.

 

5.)   at informationen til passagererne om forsinkelser, aflysninger og andre ændringer i køreplanen forbedres markant i forhold til i dag.

 

6.)   at problemet med for korte togsæt i myldretiden løses, så der er plads til alle passagererne. I dag sker det ofte, at passagerer bliver efterladt på perronen, fordi togsættene ikke kan rumme alle passagererne.

 

7.)  at der i den fremtidige drift på Kystbanen sikres en mere troværdig statistik over forskellen mellem den lovede kvalitet og den faktiske på strækningen. Det gælder fx definitionen af forsinkede tog – hvor aflyste tog ikke tæller med i statistikken i dag.

 

8.)  at der fra DSB’s side bliver et større fokus på at løse problemer omkring aflyste/forsinkede tog som følge af manglende personale – fx mangel på lokoførere. I en tid med høj arbejdsløshed er det svært for passagerer at forstå, DSB fortsat kan have så stor mangel på personale.

 

9.)  at der på lang sigt sker en bedre koordinering af udbuddene af/aftalerne om driften på den danske og den svenske side af Øresund. Hvis ikke dette koordineres er det svært at sikre og garantere en fælles service på hele strækningen fremover. Og den nuværende grundkøreplan skal overholdes.

 

10.)           at billetpriserne på Kystbanen fastfryses på det nuværende niveau (renset for inflation), så de løbende og alt for hyppige prisstigninger standses. Det skal medvirke til at gøre Kystbanen mere attraktiv for brugerne og samtidig anspore flere til at benytte sig af kollektiv trafik.{jcomments on}