Torsdag den 19. maj snublede fru Nielsen over en skæv flise på fortovet.

Hun blev meget slemt forslået i ansigt og på kroppen, ligesom hendes brillestel blev knust.

Der havde tidligere på stedet været et par tilfælde hvor borgere var snublet over fliser, der lå som ”hø og hakkelse” på fortovet, som ligger i forbindelse med en togstation, hvor hundreder af passagerer passerer to gange dagligt.

Var der tale om en faldulykke? Nej. Og hvorfor ikke? Fordi den pågældende flise var kun 2 cm forskudt i forhold til naboflisen. Og der skal angiveligt være mere end 3 cm’s højdeforskel, før der er tale om en erstatningssag.

Derfor vil Kommunen ikke give erstatning til fru Nielsen. Hendes forsikringsselskab siger også nej, med henvisning til de nævnte 2 cm, og fru Nielsen, der er folkepensionist, står tilbage med regningen på 2600 kr. for et nyt brillestel.

Da fru Nielsen valgte ikke at tage på skadestuen, vil hendes uheld/ulykke ikke fremgå af nogen statistikker.

Dansk Fodgænger Forbund ser med stor alvor på problematikken. Med de nedskæringer der sker på de kommunale budgetter i disse år, kan vi forudse at mange kommuner vil spare på vedligeholdelse og genopretning af flisearealer, og vi vil komme til at se mange flere tilfælde som fru Nielsens.

Derfor er det vigtigt at have for øje, at den skadelidte bør sørge for at tage et foto af skadestedet og gerne måle, hvor meget flisen er forskudt i forhold til normalen. Ellers kan man skyde en hvid pind efter erstatning. Desuden skal man helst have vidner og også huske at tage foto af de steder på kroppen, der er blevet beskadiget. Ydermere er det nødvendigt at gå til læge for at få konstateret hvilke skader der evt. er sket.

Det er desværre den skadelidte, der selv skal tage skridt til at tage hånd om disse praktiske ting, samtidig med at hun/han måske er chokeret over hændelsen.

Og så har vi slet ikke nævnt ét ord om ”erstatning for svie og smerte”, som jo heller ikke kommer ind i billedet ved de 2 cm’s forskel. Det er soleklart, at der for den skadelidte bliver tale om nedsættelse af livskvalitet: Hvornår falder jeg næste gang?

Hvis man overhovedet skal nævne noget positivt i denne sag, er det at fortovet nu er blevet omlagt.

At fru Nielsen selv må betale for sit brillestel, er en anden historie. Det er endnu også uvist, hvilke behandlinger hun må gennemgå efter uheldet.

Sagen giver Dansk Fodgænger Forbund anledning til at foreslå, at tolerancegrænsen nedsættes til max.1½ cm's højdeforskel mellem fliser på fortove og pladser. Det vil betyde, at kommunerne er nødt til at have større fokus på vedligehold og renovering af deres flisearealer, og som en sidegevinst vil vi se færre faldulykker.